Uutiset

CISAC: Visuaalisten taiteiden tekijänoikeuskorvauksissa maailmanlaajuisesti vahvaa kasvua vuonna 2022

Visuaalisten taiteiden tekijänoikeuskorvaukset palasivat vuonna 2022 monin osin pandemia-aikaa edeltäneelle tasolle ja jopa ylittivät sen, kertoo tuore kansainvälinen selvitys.

Kansainvälisen kattojärjestömme CISACin raportin mukaan luovien alojen tekijänoikeuskorvauksia kerättiin viime vuonna maailmanlaajuisesti ennätykselliset 12 miljardia euroa. Nousua korvauksissa oli lähes 27 prosenttia.

Visuaaliset taiteet näyttävät tekijänoikeustulojen perusteella palautuneen koronapandemia-ajoista. Visuaalisten taiteiden tekijänoikeuskorvaukset nousivat 12,8 prosenttia, yhteensä 220 miljoonaan euroon. Korvauksia kerättiin jopa 33,5 prosenttia enemmän pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Raportin mukaan eniten tekijänoikeustuloja kertyi visuaalisen alan taiteilijoille valokopioinnista (57 MEUR), teosten jälleenmyynnistä taidemarkkinoilla (50 MEUR) ja yksityisen kopioinnin hyvityksestä (30 MEUR).

Digikorvauksia visuaalisen alan taiteilijat saavat teosten kuvien käytöstä e-aineistoissa, nettisivuilla ja mobiilisovelluksissa. Korvausmäärä on kasvanut globaalisti yli kaksi ja puoli kertaa pandemiaa edeltäneestä tasosta. Digikorvauksia kerätään kuvataiteissa silti huomattavasti vähemmän kuin muilla aloilla. Etenkin musiikissa digitaalisilta aloilta kerätyt korvaukset ohittivat viime vuonna ensimmäistä kertaa muut korvauslähteet.

Taiteen jälleenmyyntikorvauksissa edelleen kasvua

Taiteen jälleenmyyntimarkkinoilta kerätyt tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat maailmanlaajuisesti 7,2 prosenttia yltäen 50 miljoonaan euroon. Taiteilijan oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on voimassa yli 80 maassa ja on tekijänoikeustulon lähteenä toiseksi merkittävin korvauslaji. Jälleenmyyntikorvaus maksetaan taiteilijalle, kun hänen teoksensa jälleenmyydään taidemarkkinoilla, kuten taidehuutokaupassa.

Suomessa Kuvasto keräsi vuonna 2022 kuvataiteen jälleenmyynneistä korvauksia yli 300 000 euroa. Määrä kasvoi jopa yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Eniten jälleenmyyntikorvauksia kerättiin Iso-Britanniassa, yhteensä 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Iso-Britannian hallitus vahvisti sitoutumisensa jälleenmyyntikorvaukseen säilyttämällä korvausoikeuden lainsäädännössään EU-erosta huolimatta.

Positiivista kehitystä Pohjoismaissa ja Ranskassa

Kansainvälisten tilastojen mukaan Suomella on tekijänoikeuskorvauksissa kirittävää suhteessa pohjoismaisiin naapureihin. Ruotsissa visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat erityisesti kopiointikorvausten ja jälleenmyyntikorvausten reippaan kasvun vuoksi. Kokonaiskorvaukset nousivat 28,6 prosenttia nostaen Ruotsin eniten korvauksia keränneiden maiden joukossa sijalle neljä. Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa, 20 maan joukossa sijalle 12. Kotimaassa kuva-alan tekijänoikeuskorvaukset laskivat viime vuonna 8 prosenttia, vaikka Kuvaston keräämät henkilökohtaiset korvaukset nousivat 12,2 prosenttia. Myös Tanska sijoittui maiden välisessä vertailussa Suomea korkeammalle, sijalle kahdeksan.

Ranskassa positiivista kehitystä tapahtui viime vuonna tekijänoikeuteen perustuvassa näyttelykorvauksessa. Kuvaston sisarjärjestö Adagp kerää näyttelykorvauksen edustamiensa taiteilijoiden puolesta näyttelyistä, jotka ovat Ranskan kulttuuriministeriön rahoittamia tai tukemia. Näyttelykorvausten määrä Ranskassa kaksinkertaistui 300 000 euroon vuonna 2022 kattaen 130 näyttelytilaa ja yli 170 näyttelyä.

Suomessa Kuvasto teki vuonna 2022 näyttelykorvausten suhteen uuden ennätyksen, keräten tekijänoikeuskorvauksia näyttelytoiminnasta yhteensä 340 000 euron edestä. Korvaukset nousivat jopa 41 prosenttia.

Tekijänoikeusjärjestöjä edustavan CISACin vuosittain julkaisema raportti sisältää tiedot musiikin, kirjallisuuden, visuaalisten taiteiden, näyttämötaiteen ja audiovisuaalisilla aloilla kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista 116 maassa. Kuvasto on CISACin jäsenjärjestö.

Tutustu englanninkieliseen raporttiin: 2023 Global Collections Report