Uutiset

Kuvaston uudeksi palvelukoordinaattoriksi valittu Meri-Maaria Kiianmaa

Lähikuva Meri-Maaria Kiianmaasta

FM Meri-Maaria Kiianmaa aloitti Kuvaston palvelukoordinaattorina 1. elokuuta. Hallinnollisten tehtävien lisäksi hän vastaa taiteilijoiden ja Kuvaston muiden asiakkaiden moninaisesta palvelusta.

Meri-Maaria Kiianmaa kertoo olleensa aina kiinnostunut työstä kuvataiteen parissa ja on opintojen myötä onnellisesti myös päätynyt alalle. Kuvastoon hän on tutustunut etenkin eri taidekokoelmien parissa työskenneltyään. Viime vuosina tekijänoikeuksien toteutumiseen liittyvät seikat ovat mietityttäneet Meri-Maariaa, minkä vuoksi hänestä on hienoa päästä tekemään niihin liittyvää vaikuttamistyötä.

– Arvostan Kuvaston tekemää työtä kuvataidealan edunvalvojana, joka valvoo tekijänoikeuksia, mutta tekee kuvataiteen käytöstä helppoa myös teosten käyttäjille. Työ Kuvastolla kiinnosti minua etenkin siksi, että pääsen täällä välittämään tietoa tekijänoikeuksista ja pitämään taiteilijoiden puolta.

Meri-Maaria on aiemmin työskennellyt taidekokoelmien parissa, mutta hänellä on kokemusta myös esimerkiksi museo- ja taidealan asiakaspalvelutehtävistä sekä kuvitusagentuuri Napan tuottajana toimimisesta.

– Pääaineenani olen opiskellut folkloristiikkaa, mutta opintotaustani keskittyy pääosin visuaalisen kulttuurin tutkimukseen.

Kuvastossa Meri-Maaria vastaa muun muassa asiakaspalvelusta sekä lupatoimintaan ja Kuvaston laskutukseen liittyvistä tehtävistä. Loppusyksystä hän koordinoi myös VISEK-apurahahakua.

Taide ja kulttuuri ovat iso osa Meri-Maarian elämää myös työn ulkopuolella. Kuvataiteen ohella hän on kiinnostunut etenkin kirjallisuudesta ja elokuvista. Hänen muihin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa ruoka, pyöräily ja viime aikoina myös hollannin kielen opiskelu.

Tervetuloa tiimiin, Meri-Maaria!