Uutiset

Näyttelytoiminnasta ja taidemarkkinoilta kerättävien korvausten kasvu siivitti vuotta 2022 – Kuvaston tulos ylsi uuteen ennätykseen

Kuvasto tilittää visuaalisen alan taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia jälleen yli miljoona euroa. Epävarmuus sijoitusmarkkinoilla tummensi kuitenkin taloudellisesti erinomaista vuotta 2022.

Kuvaston viime vuosi onnistui taloudellisin mittarein erinomaisesti. Kokonaistuotoissa ja visuaalisen alan taiteilijoille kerätyissä tekijänoikeuskorvauksissa saavutimme uudet ennätykset. Merkittävintä kasvu oli tekijänoikeuteen perustuvissa näyttelykorvauksissa, jotka kasvoivat jopa 41 prosenttia.

Vuoden 2022 kokonaistuotot kasvoivat hieman ollen yhteensä 1 488 846 euroa. Taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille henkilökohtaisesti maksettavia korvauksia keräsimme uuden ennätysmäärän, yhteensä 1 154 009 euroa. Korvausten määrä kasvoi edellisvuodesta 12,2 prosenttia.

Erittäin hyvän tuloksen rinnalla toiminnan kulut eivät kasvaneet. Sen sijaan sijoitusten näkökulmasta edellisvuosi oli erityisen haasteellinen, mikä aiheutui ennen muuta sijoitusmarkkinoiden yleisestä epävarmuudesta. Energiakriisi ja inflaatio säteilivät voimakkaasti osakekursseihin ja korkoihin. Kuvaston sijoitusten alaskirjaukset olivat sen vuoksi huomattavat.

Taiteilijoille maksettaviin korvauksiin Kuvaston alaskirjauksilla ei ole vaikutusta. Tekijänoikeuskorvauksista vähennettävä toimintakulumme pysyy edelleen 20 prosentissa.

Eniten kasvua näyttely- ja jälleenmyyntikorvauksissa

Kuvaston pitkäjänteinen työ taiteilijoille maksettavien näyttelykorvausten kasvattamiseksi kantoi viime vuonna hedelmää, kun korvausmäärä lähes 1,5-kertaistui. Keräsimme taiteilijoille näyttelykorvauksia ensimmäistä kertaa yli 300 000 euroa.

Ammattitaiteilijoille merkittävimmän korvauslajin edistämiseksi on tehty Kuvastossa määrätietoista työtä. Teosten julkisesta näyttämisestä kerättävän korvauksen hinnoittelua muutettiin perustuvanlaatuisesti ensimmäisen kerran vuonna 2015. Pandemiavuonna 2020 hinnoittelua uudistettiin jälleen ja viime vuonna selkeytimme näyttelyhinnastoa lisäämällä uuden kategorian pääsymaksuttomille näyttelyille.

Jälleenmyyntikorvausten perusteella taidemarkkinoilla näkyi vuonna 2022 taidekaupan piristyminen. Keräsimme myös kuvataiteen teosten jälleenmyynneistä yli 300 000 euroa. Korvausmäärä kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuodesta.

Eniten visuaalisen alan taiteilijoille kertyi käyttökorvauksia, joiden kokonaismäärässä oli kuitenkin hienoista laskua.  Muun muassa julkaisutoiminnasta, tv- ja elokuvatuotannoista ja teosten digitaalisesta käytöstä kerättäviä korvauksia kertyi taiteilijoille viime vuonna yhteensä 508 634 euroa.

Tekijänoikeuskorvausten tilitys

Tekijänoikeuskorvausten maksaminen alkaa kesäkuussa ja jatkuu kesän ajan. Viime vuonna maksoimme korvauksia yli 2 000 taiteilijalle ja edesmenneen taiteilijan oikeudenhaltijalle. Keskimääräinen nettokorvaus taiteilijalle oli 328 euroa. Yhteensä maksoimme korvauksia 679 499 euroa.

Verojen lisäksi tekijänoikeuskorvauksista vähennetään tilityksessä Kuvaston toimintakuluprosentti, jolla katetaan toiminnastamme syntyviä kuluja. Suurimmat menoerät muodostuvat Kuvaston henkilöstö-, talous- ja IT-järjestelmäkuluista.

Kuvaston 31. toukokuuta pidetyssä kevätkokouksessa hyväksytty ja vuoden 2022 taloudellisia tunnuslukuja käsittelevä avoimuusraportti julkaistaan sivuillamme elokuussa.

Vuosi 2022 lukuina

  • Kuvaston kokonaistuotot kasvoivat 2,5 prosenttia ollen yhteensä 1 488 846 euroa
  • Taiteilijoille henkilökohtaisesti maksettavia tekijänoikeuskorvauksia kerättiin yhteensä 1 154 009 euroa; nousua edellisvuoteen oli + 12,2 %
  • Tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä oli yhteensä 1 389 834 euroa, joista kollektiivisten korvausten osuus oli  264 216 euroa
  • Näyttelykorvausten määrä kasvoi + 41 % ollen yhteensä 340 575 euroa
  • Käyttökorvauksia kerättiin yhteensä 508 634 euroa; laskua korvauksissa oli noin 6 %
  • Kuvataiteen teosten jälleenmyynneistä kertyi korvauksia yhteensä 304 800 euroa
  • Kuvasto maksoi korvauksia vuonna 2022 lähes 680 000 euroa yli 2 000 oikeudenhaltijalle