Uutiset

Kuvaston lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raporttiin

Kuvasto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista. Raportti käsittelee kulttuurialan tulevaisuutta ja koronapandemian jälkeistä jälleenrakennustarvetta.

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportin ja sen sisältämien toimenpide-ehdotusten tavoitteena on vaikuttaa tulevaan, vuonna 2023 alkavaan hallituskauteen. Hallitusohjelman edellytetään vastaavan aiempaa paremmin kulttuurialan yhteiskunnallista merkitystä.

Kuvaston lausunnossa toteamme, että raportti onnistuu sanoittamaan hyvin taide- ja kulttuurialan ahdinkoa koronarajoitusten aikana ja niiden jälkeen. Raportin toimenpide-ehdotukset ovat kunnianhimoisia mutta realistisia, ja ne kannustavat konkreettisiin tekoihin. Arvostamme myös raportin laaja-alaisuutta, esitetyt toimenpiteet eivät koske ainoastaan taide- ja kulttuurialan rahoitusta, vaan ne edistävät hyviä sopimuskäytänteitä ja luovan alan tekijöiden osaamista. Näihin juurisyihin puuttumalla taide- ja kulttuurialan kehittymistä tuetaan kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Raportin esittämistä toimenpiteistä pidämme tärkeimpinä EU:n tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattamista, taide- ja kulttuurialan rahoitus- ja tukijärjestelmien kehittämistä vastaamaan digitaaliseen murrokseen, tekijöiden osaamisen vahvistamista sekä taide- ja kulttuurin rahoituksen nostamista yhteen prosenttiin.

Esitämme lausunnossa täydennyksenä raporttiin, että toimenpiteisiin tulee visuaalisen alan taiteilijoiden oikeus yksityisen kopioinnin hyvitykseen. Lisäksi esitämme, että kulttuuriperintölaitosten kokoelmateosten välittäminen yleisölle netissä rahoitetaan vuodesta 2024 alkaen valtion budjetista. Myös eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään (SiVM 9/2022) korostanut, että museoiden kokoelmien digitaalisen saatavuuden turvaamiseksi on tarpeellista löytää kestävä ja pitkäjänteinen ratkaisu.

Lue koko lausunto

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen asetti kesäkuussa 2021 työryhmän selvittämään kulttuurialan jälleenrakennuksen ja tulevaisuuden haasteita. Taustalla olivat erityisesti koronapandemian tuottamat ongelmat alalle. Työryhmän raportti oli lausuttavana 7.11.2022 saakka.

Aiheeseen liittyvää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu: Kulttuurin aika on nyt ja aina: Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle (pdf)