Uutiset

CISAC: Tekijänoikeuskorvausten globaalissa kertymässä myönteistä kasvua vuonna 2021 – visuaalisen taiteen saralla laskua

Tekijänoikeuskorvausten globaali kokonaiskertymä kasvoi 5,8 prosenttia vuonna 2021. Sen sijaan visuaalisen taiteen kertymä laski 1,2 prosenttia. Näin kertoo kansainvälisen kattojärjestömme CISACin tuore raportti.

CISACin globaali raportti kokoaa yhteen tekijänoikeusjärjestöjen vuonna 2021 keräämät tekijänoikeuskorvaukset. Kaikkien luovien alojen kokonaiskertymä oli yhteensä 9,6 miljardia euroa ja kasvua kertymässä oli 5,8 prosenttia. Positiivisesta tuloksesta huolimatta kokonaiskertymässä ei olla vielä pandemiaa edeltäneen ajan luvuissa.

Kokonaiskasvua selittävät erityisesti musiikin saralla kerätyt korvaukset. Visuaalisen taiteen tapauksessa kokonaistuotot laskivat kansainvälisesti 1,2 prosenttia ja Suomessa jopa 5,4 prosenttia. Yhteensä korvauksia kertyi visuaalisen alan taiteilijoille 196 miljoonaa euroa.

Eniten korvauksia kopioinnista ja jälleenmyynnistä

Visuaalisen alan taiteilijoille kertyy edelleen eniten korvauksia teosten digitaalisesta ja valokopioinnista. Kuvataiteen teosten jälleenmyynti taidemarkkinoilla on palautunut lähes pandemiaa edeltäneen ajan tasolle. Jälleenmyyntikorvauksia kerättiin 23 % enemmän vuonna 2021, ja niiden osuus kaikista korvauksista oli 24,1 prosenttia. Suurimmat taiteen jälleenmyyntimarkkinat ovat Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Digikäytöstä kertyy taiteilijoille korvauksia, kun teoksia välitetään yleisölle esimerkiksi nettisivuilla, e-julkaisuissa tai mobiilisovelluksissa. Digitaalisuuden merkitys korvauskertymässä on kasvanut koko ajan, mutta edelleenkään visuaalisen alan taiteilijat eivät hyödy lisääntyneestä teosten digitaalista käytöstä kuten muut luovan alan tekijät.

Visuaalisen alan taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia digiympäristöissä voidaan vahvistaa teosten metatiedoilla – teosten ja tekijöiden paremmalla tunnistettavuudella netissä – ja parantamalla taiteilijoiden neuvotteluasemaa esimerkiksi suhteessa alustapalveluihin.

Infograafit CISACin vuoden 2021 raportista

Positiivisia pilkahduksia kuvataiteissa

Ranskassa sisarjärjestömme Adagp onnistui vuonna 2021 solmimaan kaksi uutta sopimusta Googlen kanssa. Adagp:n historiallisiksi kuvaamat sopimukset pitävät sisällään lisensointisopimuksen, jolla korvataan Adagp:n edustamien taiteilijoiden teosten käyttö nettialustalla, ja tukirahaston, joka hyödyttää niin ikään järjestön edustamia visuaalisen alan taiteilijoita.

Adagp:n toisena saavutuksena oli tekijänoikeusperusteisen näyttelykorvauksen vakiinnuttaminen Ranskassa: sisarjärjestömme on onnistunut edistämään korvausoikeuden tunnustamista niin maan hallituksessa kuin näyttelyjärjestäjien osalta.

Korvauksia visuaalisen alan taiteilijoille kerättiin eniten Euroopassa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Myös Ruotsissa visuaalisen alan taiteilijoiden korvauskertymä kasvoi 10,4 prosenttia. Suurinta kasvu oli kuitenkin Yhdysvalloissa vuonna 2021 (+30,2 %).

Aiheesta enemmän

CISACin raportti vuoden 2021 tekijänoikeuskorvauksista