Uutiset

Muutos taiteilijan rinnakkaishallinnointiin

Kuvaston hallitus on täsmentänyt taiteilijan rinnakkaishallinnoinnin voimaantuloa. Jatkossa taiteilijan rinnakkaishallinnointioikeus astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Kuvaston asiakassopimus mahdollistaa taiteilijoille oikeuksien hallinnoinnin rinnakkaisesti, mutta edellyttää taiteilijoilta erillistä, kirjallista ilmoitusta asiasta Kuvastolle. Kuvaston hallitus on täsmentänyt muutosilmoituksen voimaantuloa 2. syyskuuta pidetyssä kokouksessaan. Hallituksen päätöksen mukaisesti oikeuksien rinnakkaishallinnointi astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua taiteilijan ilmoituksen saapumisesta Kuvastolle.

Taiteilijat voivat halutessaan rajoittaa Kuvaston hallinnointioikeutta asiakassopimuksen 1§ b. ja c. kohdissa (Pdf). Käytännössä se tarkoittaa, että taiteilija voi halutessaan myöntää myös itse lupia teostensa kaupalliseen käyttöön ja laskuttaa tekijänoikeuskorvaukset. Hallinnointimalli perustuu vuonna 2017 voimaan astuneeseen yhteishallinnointilakiin, joka säätelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa. Sen tarkoitus on tuoda joustavuutta tekijöiden ja järjestöjen väliseen asiakassuhteeseen.

Uuden voimaantuloajan soveltaminen

Kolmen kuukauden voimaantuloa sovelletaan Kuvaston 2.9.2022 jälkeen vastaanottamiin taiteilijoiden rinnakkaishallinnointi-ilmoituksiin. Poikkeuksen muodostavat Kuvastoon liittyvät uudet taiteilija-asiakkaat, jotka ilmoittavat rinnakkaisuudesta asiakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tällöin rinnakkaisuus astuu voimaan saman tien. Rinnakkaishallinnointi-ilmoituksen aiemmin tehnyt taiteilija voi halutessaan myös perua rinnakkaisuuden.

Rinnakkaishallinnoinnin tulee perustua taiteilijan omaan harkintaan ja päätökseen. Voimaantulon viiveellä on tarkoitus ehkäistä tilanteita, joissa rinnakkaishallinnointia halutaan hyödyntää sopimusneuvotteluissa taiteilijoiden korvausoikeuden kustannuksella.