Blogi

Toiminnanjohtajalta: Ajatellaan uudelleen

Tommi Nilsson. Kuva: Sara Ahde

Luen paraikaa organisaatiopsykologi Adam Grantin kirjaa Think Again – The Power of Knowing What You Don´t Know. Kirjan kantava teema on kiehtova: uuden oppimisen keskeinen edellytys on omien uskomusten ja ajattelun päivittäminen. Tämä koskee sekä yksilöä että organisaatiota ja pätee periaatteessa mihin tahansa organisaatioihin. 

Uudelleen ajattelun teema tuntuu nyt erityisen tärkeältä. Maailman muutos on dramaattista, jopa käsittämätöntä. Miten ihmisistä koostuvat kokonaisuudet, organisaatiot, voivat vaikuttaa kestävästi muutoksen suuntaan? Mitä ovat ne arvot, joita organisaatiot toiminnassaan toteuttavat, ja mitä toimintojen kokonaisuuksia valitsevat tehdä? Kysymys koskee yhtä lailla suurta kuin pienempää toimijaa. 

Maailma on kompleksinen, eikä sitä voi hallita ylivoimaisella, rationaalisella argumentoinnilla.

Näemme maailmassa vastakkainasettelua eri tasoilla ja nyt myös sen äärimmäisiä seurauksia. Voiko olla, että uudelleen ajattelun järjestelmällinen harjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden toisen ihmisen ja ajattelutavan ymmärtämiseen – vastakkainasettelua purkavalla tavalla? Maailma on kompleksinen, eikä sitä voi hallita ylivoimaisella, rationaalisella argumentoinnilla. Vaikka olisimmekin oikeassa, toinen osapuoli saattaa kokea tulleensa murskatuksi ja jäädä katkeraksi. Ehkä moni meistä on ollut kummassakin roolissa, sekä oikeassa että murskattuna. Tarvitsemme uudelleen ajattelua ja kyselevää uteliaisuutta rationaalisuuden rinnalle.

Kuvaston moniulotteinen toimintaympäristö kannustaa Kuvaston hallitusta ja operatiivista tiimiämme jatkuvaan uudelleen ajatteluun. Pyrimme myös tietoisesti sovittamaan toimintomme mahdollisimman reaaliaikaisesti ympäristön muutokseen – työsarkaa tässä todella on. Olennaista on myös mahdollisuuksien ja riskien tasapainoinen hahmottaminen ja hahmotukseen perustuvien valintojen tekeminen. Tällä hetkellä osassa valintatilanteita, kuten sijoitustoiminnan kohdalla, on vain huonoja tai huonompia vaihtoehtoja. Osassa taas, kuten rakenteiden ja taiteen lisensointipalvelun kehittämisessä, on liikkumavaraa ja potentiaalia. Kokonaisuus ei ole koskaan kokonaan suljettu. 

Kesä on alkanut ja kulttuuri- ja taidetapahtumat täyttävät Suomen. Uudelleen ajattelu on riemukasta ja oppimisen ja eteenpäin menemisen edellytys. Samalla on olemassa arvoja, joita emme ajattele uudelleen. Rauhaa ja vapautta tuovina arvoina taide ja kulttuuri ovat sellaisia. 

Hyvää kesää kaikille toivottaen

Tommi Nilsson