Uutiset

ISNI-projektissa parannetaan tekijänoikeusjärjestöjen metadatan laatua

Kuvassa mukana ISNI-projektissa mukana olevien toimijoiden ja rahoittajan logot

Kuvasto on mukana ISNI-projektissa, jossa parannetaan tekijänoikeusjärjestöjen metadataa hankkimalla tekijöille kansainväliset ISNI-tunnisteet. Hankkeeseen osallistuvat myös Gramex, Kopiosto, Sanasto ja Teosto. Projektia koordinoi Kansalliskirjasto.

ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälisesti laajasti käytetty tekijätunniste. ISNI-tunnisteen avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä, mukaan lukien esimerkiksi kirjailijoita, kääntäjiä, säveltäjiä, esittäjiä, kuvataiteilijoita, esiintyjiä, tuottajia ja kustantajia.

Projektissa mukana olevat tekijänoikeusjärjestöt kattavat musiikki-, kirjallisuus- ja visuaalisen, osittain myös audiovisuaalisen alan tekijöitä ja edustavat reilusti yli 100 000 kotimaista korvauksensaajaa. Vuoden 2023 loppuun kestävän projektin aikana järjestöjen edustamille oikeudenhaltijoille hankitaan kattavasti ISNI-tunnuksia.

ISNI-tunnuksen käyttöönotto luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta. Tekijänoikeusjärjestöissä on panostettu viime vuosina metatiedon laadun parantamiseen ja tietojärjestelmien uusimisiin. ISNI-tunnuksen käyttöönotto tukee hyvin näitä tavoitteita.

Erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä taiteen tekijöiden yksiselitteinen tunnistaminen on keskeisessä osassa yhä verkottuvammassa maailmassa, jossa kanavat taiteen kuluttamiseen moninaistuvat jatkuvasti. Muiden visuaalisen alan taiteen tekijänoikeusjärjestöjen tapaan Kuvastolla on käytössä kansainväliset tunnisteet rajat ylittävään tiedonvaihtoon.

Kuvastolle on tärkeää olla mukana metatiedon kehityksessä. ISNI-projektissa selvitämme, mitä lisäarvoa ISNIn käyttöönotto voisi tuoda visuaaliselle taiteelle, kertoo Kuvaston suunnittelija Hanne Heinonen.

Viimeisten vuosien aikana ISNI-tunnuksen käyttö on yleistynyt erityisesti musiikkialalla, mutta ISNI toimii yli toimialojen.

Projekti käynnistyi vuoden 2022 helmikuussa, ja Kansalliskirjasto koordinoi hanketta kansallisen ISNI-rekisteritoimiston roolissa. Projektin toteuttaminen on mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusjärjestöille myöntämän avustuksen turvin. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamisen edistämiseen. Avustus sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista. 

Aiheesta muualla:

Kansalliskirjaston tiedote: ISNI-projekti käynnistyi tekijänoikeusjärjestöissä