Uutiset

Kuvataiteen ammattilaisten ja yleisöjen kohtaamispaikkaa kaavaillaan Suvilahteen

Kuvataiteen talo on kahdentoista taideorganisaation käynnistämä hanke, joka selvittää visuaalisille taiteille omistetun talon perustamista Helsinkiin. Maanantaina 14.6.2021 julkistettu selvitys Kuvataiteen talo – Uusi alku yhdessä esittelee vaihtoehtoja sille, millainen toimintamalli soveltuisi parhaiten niin kuvataiteen ammattilaisia kuin yleisöjä palvelevalle talolle.

Selvityksen mukaan Kuvataiteen talo on Suomen mittakaavassa merkittävä hanke, jolla on mahdollisuus lisätä kuvataidealan näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tavoittaa uusia yleisöjä sekä kehittää Helsinkiä kuvataidekaupunkina. Taloon kaavaillaan sekä kuvataideorganisaatioiden toimitiloja että monipuolisia nykytaiteen näyttely- ja yleisötiloja.

Selvitys korostaa, että Kuvataiteen talo ei ole pelkkä tilahanke, vaan sillä on suuri kuvataidepoliittinen merkitys.

Selvitys käsittelee myös Kuvataiteen talon tuottamia palveluita ja niiden kohderyhmiä, näyttelytoimintaa sekä talon sijaintia. Selvitystyön aikana Helsingin Suvilahdesta on muodostunut ensisijainen kohde Kuvataiteen talolle. Selvityksen mukaan usean taidetoimijan sijainti alueella mahdollistaa synergiaa ja vahvistaisi Suvilahden vetovoimaa sekä paikallisen yleisön että matkailijoiden keskuudessa. Kuvataiteen taloa varten kyseeseen voi tulla joko korjausrakentamista edellyttävä kiinteistö tai uudisrakennus.

Selvityksen on laatinut selvityshenkilö Riitta Heinämaa. Selvitystyön osana järjestettyyn neljään avoimeen työpajaan on osallistunut 140 visuaalisten alojen ammattilaista yhteensä 30 organisaatiosta ja vapaalta kentältä. Hanketta edistämään on perustettu yhdistys Kuvataiteen talo ry., jonka puheenjohtajana toimii valokuvataiteilija Joonas Ahlava.

Selvitystyön ja sitä edeltävän esiselvityksen ovat teettäneet 12 visuaalisten alojen toimijaa: Suomen Taiteilijaseura ja sen jäsenliitot; MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto, Valokuvataiteilijoiden Liitto sekä AV-arkki, Frame Contemporary Art Finland, Kuvasto, Mehiläispesä ry (Galleria Huuto) ja Ornamo. Selvityshanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu selvitykseen
Tutustu selvityksen tiivistelmään