Uutiset

Rebuilding Europe -tutkimus: Kuvataiteiden toimiala menetti tuloina 53 miljardia euroa koronan vuoksi

Kuvassa European Visual Artists -järjestön logo ja järjestön puheenjohtajan sitaatti suomeksi: Poikkeusolojen aikana monet taiteilijat ovat tuottaneet sisältöä nettiin auttaakseen ihmisiä jaksamaan taiteen ja luovuuden voimalla. Nyt on aika auttaa taiteilijoita.

Tiistaina 26. tammikuuta julkaistu konsulttiyhtiö EY:n Rebuilding Europe -tutkimus kertoo Euroopan unionin kulttuuri- ja luovien alojen taloudesta. Tutkimuksen mukaan kulttuurin ja luovien alojen liikevaihto kasvoi vuosina 2013–2019 nopeammin kuin Euroopan talous kokonaisuutena: +2,6 prosenttia edustaen 4,4 % EU:n bruttokansantuotteesta. Koronan vuoksi koko toimiala on kokenut kuitenkin romahduksen menettäen –31,2 % liikevaihdostaan vuonna 2020. Pelkästään kuvataiteiden toimialalla pudotus merkitsee 53 miljardin euron tulonmenetystä.

Koronan vaikutukset kuvataiteisiin

Kuvataiteiden kannalta pandemia sulki ensimmäisenä taiteilijoiden työlle ja ansainnalle ensisijaiset tilat, kuten museot, taidemessut, galleriat ja taidehuutokaupat. Ne ovat myös viimeisiä kohteita, jotka yleisölle taas avataan rajoitusten päätyttyä. Poikkeusolojen välittömänä seurauksena taiteilijoiden työ- ja ansaintamahdollisuudet heikkenivät merkiten toimialalla suurta taloudellista, näkyvyyden ja mahdollisuuksien menetystä vuonna 2020.

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin mukaan korona nopeuttaa myös Suomessa ansainnan rakenteen muutosta alalla.

Taide tukee yhteiskuntaa ja rohkaisee ihmisiä entistä enemmän verkon välityksellä. Toimialan kannattaakin nyt hakea uutta tasapainoa investoimalla taiteilijoiden digitaalisiin oikeuksiin, painottaa Nilsson.

Kuvataiteiden toimialalla, kuten kulttuuri- ja luovilla aloilla yleisemminkin, sisältöjen siirtyminen verkkoon on ollut nopeaa ja digitalisaatio on vauhdittanut toimialan kasvua. Vuonna 2020 taide- ja kulttuurisisältöjä kulutettiin verkossa entistä enemmän. Toistaiseksi sisältöjen digiloikasta kertyvät korvaukset taiteilijoille ovat kuitenkin pieniä, eivätkä ne kompensoi taiteilijoiden menetyksiä muissa reaalimaailman tulonlähteissä. Nettisisältöjen tulokertymään vaikuttavat myös piratismin ja luvattoman käytön riskit.

Huolestuttavin seuraus poikkeusoloista kuvataiteiden toimialalla on se, että tutkimuksen mukaan jopa yksi kahdeksasta museosta Euroopan unionissa ei välttämättä avaudu poikkeusaikojen jälkeen enää koskaan. Ranskassa esimerkiksi kolmasosan taidegallerioista ennakoidaan sulkeutuvan pysyvästi.

Luovat alat mukaan Euroopan jälleenrakennukseen

Rebuilding Europe -tutkimuksessa esitetään myös kulttuurin ja luovan alan toipumista edistäviä suosituksia ja mahdollisuuksia, joilla toimiala voi osallistua EU:n talouden elvyttämiseen.

Elvytykseen osallistuminen edellyttää kulttuurin ja luovien alojen rahoitustilanteen korjaamista. Euroopassa kulttuuri- ja luovat alat ovat työllistäneet ennen koronaa ihmisiä kaksi kertaa enemmän kuin tietoliikenne ja autoteollisuus yhteensä (7,6 milj. ihmistä). Kuvataiteiden toimialalla viime vuosien kasvu on merkinnyt 1,89 miljoonaa työpaikkaa. Hyvin työllistävä sektori kertoo kulttuurin ja luovien alojen merkityksestä Euroopan taloudelle.

Pandemian ja heikentyneiden ansaintanäkymien vuoksi monet taiteilijat ovat kuitenkin vaihtamassa alaa. Kuvaston kattojärjestö European Visual Artists kiirehtiikin Euroopan unionia ja sen jäsenmaita osoittamaan taloudellista tukea kuvataiteille, jotta toimialan työpaikat säilytetään. Työpaikkojen katoamisella olisi tuhoisa vaikutus Euroopan kulttuurisisällöille ja -diversiteetille.

– Kuvataiteiden liikevaihdon ja työpaikkojen kasvu ennen koronaa osoittavat sen vahvaksi voimavaraksi investoinnin kannalta ja tekevät siitä vipuvoiman Euroopan talouden elpymiselle. Poikkeusolojen aikana monet visuaalisen alan taiteilijat ovat tuottaneet sisältöä nettiin auttaakseen ihmisiä jaksamaan taiteen ja luovuuden voimalla. Nyt on aika auttaa taiteilijoita, vetoaa EVA:n puheenjohtaja ja Pictorightin toimitusjohtaja Vincent van den Eijnde.

Tutkimus:

Tutkimuksen teetti Euroopan tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) ja toteutti useiden muiden eurooppalaisten luovan alan järjestöjen ja organisaatioiden yhteenliittymä. Kuvaston kattojärjestö European Visual Artists osallistui tutkimuksen toteutukseen.

Seuraa keskustelua verkossa: #RebuildingEurope #SaveTheArtists

Aiheesta muualla:

EVA:n tiedote: Eu Visual Art Sector Suffers -38 % Loss Due to Covid-19, Study Says
Arvio koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteen toimialaan: alkuvuosi 2021
Teoston tiedote: Tutkimus: Kulttuuri ja luovat alat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa
Koko tutkimus (englanniksi) verkossa