Uutiset

Kuvataiteilijoiden oikeus jälleenmyyntikorvaukseen säilyy brexitin jälkeen

Euroopan unionista eronnut Iso-Britannia voi jatkossa muuttaa lainsäädäntöään eivätkä unionin säädökset enää sido maata. Kuvaston brittiläinen sisarjärjestö DACS vakuuttaa kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksen säilyvän maan lainsäädännössä siirtymäajan päättyessä vuodenvaihteessa. Oikeus korvaukseen hyödyttää myös suomalaisia taiteilijoita, joiden teoksia jälleenmyydään Iso-Britanniassa.

Kuvataiteilijan jälleenmyyntikorvaus on tekijänoikeuskorvaus, joka tarjoaa reilun ja yhden olennaisen tulonlähteen taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille, kun heidän teoksiaan jälleenmyydään taidemarkkinoilla, kuten taidehuutokaupoissa. Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen astui Iso-Britanniassa voimaan muita EU:n jäsenmaita myöhemmin vuonna 2006. Voimaantulon jälkeen DACS on maksanut 94 miljoonaa puntaa jälleenmyyntikorvauksina taiteilijoille.

Varmuutta taiteilijoille Iso-Britanniassa ja ulkomailla

Iso-Britannian Euroopan unionista eroamisen siirtymävaihe päättyy 31. joulukuuta 2020, mikä tarkoittaa Iso-Britannialle uudenlaista suhdetta Eurooppaan 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Iso-Britannian hallitus on vahvistanut, että jälleenmyyntikorvausta koskeva lainsäädäntö tulee pysymään voimassa Iso-Britanniassa 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU:n ja Iso-Britannian tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen tuloksista riippumatta – saavuttaa Iso-Britannia sopimuksen tai ei – taiteilijat hyötyvät jälleenmyyntejä koskevasta oikeudestaan ainakin toistaiseksi edelleen, kun Iso-Britannia jättää Euroopan unionin siirtymävaiheen jälkeen.

Sisarjärjestöverkosto turvaa taiteilijoiden oikeuksia maailmalla

Kuvaston kansainvälinen sisarjärjestöverkosto turvaa Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden oikeuksia maailmalla. Sisarjärjestöt sopivat esimerkiksi taideteosten luvista, kun Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden teoksia hyödynnetään sisarjärjestöjen maissa.

Sisarjärjestöt, kuten DACS, keräävät jälleenmyyntikorvaukset kaikkien suomalaisten taiteilijoiden puolesta, kun teokset jälleenmyydään kansainvälisillä taidemarkkinoilla, ne ovat tekijänoikeuden suojaamia ja teosten myyntihinta ylittää 255 euroa. Kuvasto maksaa DACSin ja muiden sisarjärjestöjen tilittämät jälleenmyynti- ja muut tekijänoikeuskorvaukset Suomessa taiteilijoille.

Uutislähde: The Artist’s Resale Right will continue to benefit artists and estates post-Brexit