Uutiset

Cuporen kysely: Kerro mielipiteesi tekijänoikeusjärjestöjen toiminnasta

(På svenska nedan)

Tekijänoikeusjärjestöillä (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) on tärkeä tehtävä tekijänoikeuskorvausten keräämisessä ja jakamisessa taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttaa kyselyn, jossa selvitetään, kuinka läpinäkyvästi, osallistavasti, tasapuolisesti ja vastuullisesti tekijänoikeusjärjestöt toimivat asiakkaiden näkökulmasta.

Kysely on suunnattu taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille, jotka ovat tai ovat olleet jonkin tekijänoikeusjärjestön asiakkaita ja jotka ovat saaneet mahdollisesti tekijänoikeuskorvauksia. Mielipiteenne ovat tärkeitä, jotta saamme tietoa tekijänoikeusjärjestöjen toiminnasta kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan raportissa vuonna 2021. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Voit vastata kyselyyn osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E

Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata non 5–10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn viimeistään 31.12.2020. 

Kiitos osallistumisestasi!

***

Ge er åsikt om upphovsrättsorganisationernas verksamhet 

Upphovsrättsorganisationerna (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) har en viktig roll när det gällerbetalningar av upphovsrättsersättningar till konstnärer och andra rättsinnehavare. Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore utreder, med hjälp av en enkät, hur dessa upphovsrättsorganisationer arbetar ur synvinklarna transparensdelaktiggörande, jämlikhet och ansvar. 

Enkäten är riktad till konstnärer och rättsinnehavare som är eller har varit kunder hos någon av upphovsrättsorganisationerna och som möjligen har fått upphovsrättsersättningar. Era åsikter är viktiga för att vi skall kunna samla information om upphovsrättsorganisationernas verksamhet för en kartläggning av utvecklingsbehoven. 

Resultatenpublicerasiforskningsrapporti 2021.  Svaren behandlas anonymt och det går inte att identifiera enskilda respondenter ur resultatrapporteringen.  

Du kansvaraenkätennätadressen: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E

Det tar omkring 5-10 minuterattsvara. Vi ber dig svara på enkäten senast 31.12.2020. 

Tack för att du deltar!