Uutiset

Tekijänoikeusbarometri 2020: Suomalaiset arvostavat luovan alan tekijöitä

Kuvassa musiikkikeikalla olevan yleisön kohotettuja käsiä, yleisön takaa kuvattuna. Kaksi henkilöä muodostaa käsillään sydänkuvion. Kuvan päällä suuri copyrightmerkki.

Suomalaiset arvostavat luovan alan tekijöitä.

Suomalaiset arvostavat luovan alan tekijöitä ja pitävät tekijöille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisina. Tämä selviää Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Tekijänoikeusbarometrista. Vuosittain tehtävä tutkimus selvittää muun muassa suomalaisten luovien sisältöjen käyttöä ja asenteita tekijänoikeutta kohtaan.

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan suhtautumistaan luovan alan tekijöille. Vastaajille kerrottiin, että jokaisen teoksen – kirjan, elokuvan, biisin, runon, kuvan tai tv-ohjelman – on tehnyt joku ihminen tai joukko ihmisiä, minkä jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa suhtautumistaan. Valtaosa arvostaa luovan alan tekijöitä, ja yli puolet (59 %) suomalaisista arvostaa luovan alan tekijöitä siinä missä muitakin ammattilaisia. Keskimääräistä useammin luovan alan tekijöitä arvostavat alle 25-vuotiaat nuoret.

Tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin suhtautuminen myönteistä

Digitalisaatio ei ole muuttanut suomalaisten suhtautumista tekijänoikeuksiin. Selkeä enemmistö (88%) pitää tekijänoikeuksia edelleen tärkeänä. Vain kaksi prosenttia vastaajista pitää tekijänoikeutta turhana.

Suomalaisten mielestä luovista sisällöistä kuuluu maksaa tekijöille asianmukainen korvaus. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti tekijänoikeuskorvauksiin. Vain 7 prosenttia vastaajista pitää tekijänoikeuskorvauksia liian suurina, kun taas liian pieninä niitä pitää noin kolmannes vastaajista (32%). Myönteisyys korvauksia kohtaan nousee iän mukaan. Mitä vanhempi vastaaja, sitä oikeutetumpina korvauksia pidetään. Näin on myös tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena pitävien suomalaisten suhteen (yht. 84 %).

Suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan erittäin myönteinen. 78 prosenttia vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisena ja lähes yhtä moni on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Vain kahdeksan prosenttia katsoo, että järjestöistä on haittaa kehitykselle.

Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi piratismiin liittyviä asenteita ja luvatonta käyttöä. Tutustu tarkempiin tutkimustuloksiin: Tekijänoikeusbarometri 2020: Tekijänoikeudet, Tekijänoikeusbarometri 2020: Piratismitilanne

***

Taloustutkimus teki tutkimuksen Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) ry:n toimeksiannosta. Barometri toteutettiin neljättätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina ja verkkokyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin lokakuussa 7.-25.10.2020 ja tutkimukseen vastasi yhteensä 1 282 henkilöä. Kuvasto on TTVK:n jäsenjärjestö.

Lue lisää:

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen tiedote