Uutiset

Kuvasto mukana kehittämässä tekijänoikeuden infrastruktuuria

Digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää yhä enemmän huomion kiinnittämistä niin tekijän moraalisiin kuin taloudellisiin oikeuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistyi kesällä kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään tekijänoikeuden infrastruktuuria, eli teos- ja tekijätietojen ilmoittamista koskevia käytäntöjä. Elo- ja syyskuussa OKM fasilitoi tekijänoikeuden infrastruktuurin pienryhmäkeskusteluja, joissa myös Kuvasto on mukana.

Oikeat ja kattavat teos- ja tekijätiedot edistävät tekijän oikeutta tulla tunnistetuksi ja mahdollisuutta saada taloudellista hyötyä teoksen käytöstä. Pienryhmätyössä edistetään eri toimialojen ja sidosryhmien välistä keskustelua yhteisten käytäntöjen luomiseksi metatiedon eli teosten tunnistetietojen lisäämiselle. Pienryhmät kokoontuvat kolmessa eri kokoonpanossa; käytännöt-, tekniikka- ja juristi-ryhmässä. Käytännöt-ryhmä, johon Kuvasto on osallistunut, kokoontui torstaina 10.9.2020 viimeisen kerran. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta arvioi lokakuussa pienryhmien raportoinnin perusteella hankkeen jatkotoimenpiteet.

Tekijänoikeuden infrastruktuuri vaikuttaa luovien alojen kasvuun ja kilpailukykyyn. Suomi nosti esiin tarpeen kehittää tekijänoikeuden infrastruktuuria EU-puheenjohtajakaudella vuonna 2019. Suomen tavoitteena on tukea ihmiskeskeisen, tasapainoisen ja menestyvän eurooppalaisen datatalouden kehittymistä.

Lue lisää hankkeesta ja pienryhmien työskentelystä opetus- ja kulttuuriministeriön hankeikkunasta ja uutisesta Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämisen pienryhmätyöskentelyt alkaneet.