Uutiset

Kuvaston näyttelykorvaushinnasto on uudistunut

Uudistettu näyttelykorvaushinnastomme astui voimaan 1.2.2020. Hinnaston päivityksen yhteydessä teostyyppeihin ja -määriin sidotusta hintarakenteesta on luovuttu, ja uudessa hinnastossa teosten näyttäminen korvataan näyttelyperustaisesti.  Uudistuksen tavoitteena on taiteilijoiden tasapuolisempi kohtelu sekä korvaukseen liittyvän hallinnoinnin ja budjetoinnin yksinkertaistaminen.

Näyttelykorvaus on korvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä

Teosten julkisesta näyttämisestä maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan näyttelykorvaukseksi. Taidenäyttelyiden lisäksi teosten julkista näyttämistä tapahtuu mm. tapahtumissa, festivaaleilla ja ulkoilmanäyttelyissä. Kuvataiteilijoille teosten julkinen näyttäminen on tärkeä taideteoksen käyttötapa, jonka merkitys vertautuu esimerkiksi musiikintekijöiden teosten soittamiseen radiossa.

Kuvataiteilijoilla on lakisääteinen oikeus tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen, kun kyseessä on taiteilijan omistuksessa oleva teos. Näyttelykorvausta ei kerätä näyttelyjärjestäjän kokoelmateoksista, eli näyttelyjärjestäjä saa käyttää niitä vapaasti näyttelyssä. Tekijän oikeus korvaukseen raukeaa, kun teos on myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu.

Näyttelykorvauksen hinta muodostuu uudessa hinnastossa näyttelyperustaisesti. Korvauksen muodostumiseen vaikuttavat edelleen museoiden ja näyttelytilojen kävijämäärät sekä näyttelyaika. Kävijäkerroin tasoittaa näyttelyjärjestäjien resurssieroja, ja se lasketaan museon edellisvuoden kävijämäärän mukaan. Korvauksen perushinta kattaa kahden kuukauden näyttelyn – mikäli näyttely on tätä pidempi, sovelletaan aikakerrointa. Kävijä- ja aikakertoimien prosentteihin voi tutustua tarkemmin hinnastossamme.

Kausiluonteisissa näyttelyissä sovelletaan poikkeavaa hinnoittelua. Näistä perittävän korvauksen perushinta määrittyy vuosittain – tällä hetkellä perushinnat on asetettu vuosille 2020 ja 2021. Kausiluonteisissa näyttelyissä ei sovelleta kävijä- ja aikakertoimia. Poikkeava hinnoittelu koskee näyttelyjärjestäjiä, joiden toiminta ei ole ympärivuotista.

Oikeus tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen kuuluu kaikille kuvataiteilijoille. Kuvastossa hallinnoimme korvausta edustamiemme taiteilijoiden puolesta. Näyttelyjärjestäjä vastaa näyttelyilmoituksen tekemisestä Kuvastolle. Taiteilijan kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin näyttelysopimusta tehdessään ilmoittaa näyttelyjärjeställe kuuluvansa Kuvastoon. Korvausten tilitys tapahtuu Kuvaston tilityssääntöjen mukaisesti.

Tutustu päivitettyyn näyttelykorvaushinnastoon täällä.