Uutiset

VISEK-apurahat visuaalisen alan taiteilijoille

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 78 765 euroa. Hakuaika on 1.- 30.11.2019.

KENELLE:

Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko 

  • yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin
  • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai kuluihin. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka vastaa mahdollisesta myönnettävästä apurahasta.

MIHIN TARKOITUKSEEN:

VISEK myöntää tukea visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Apuraha voidaan myöntää työskentelyapurahana, kohdeapurahana tai esimerkiksi laitehankintoihin/materiaaleihin.

Apurahan suuruus on 1000 € – 3000 €.

Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville projekteille. 

Apurahaa ei voida myöntää:

  • jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
  • perustutkinto-opiskelijoille eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
  • matkakuluihin
  • aputyövoiman palkkakuluihin 
  • sosiaalisin perustein
  • yhteisöhakijoille, kuten festivaali, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
  • elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus
  • välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

HAKUAIKA:

1. – 30.11.2019

HAKEMUS:

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella >> hakulomake

Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23.59 Suomen aikaa 

Liitteeksi:

– ansioluettelo (max 2 sivua)
– työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot
– teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) ääni- ja videoteoksiin
– kustannusarvio
– apurahan käyttötarkoitus

Tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja nimeä sukunimi.etunimi.pdf

ARVIOINTI:

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Hakemuksia arvioi kolmihenkinen johtokunta, joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista ja Kuvaston hallituksen edustajista.

PÄÄTÖKSET:

Päätökset apurahoista tehdään helmikuussa 2020. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla. 

SELVITYS:

VISEK:n nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa. Apurahansaajan tulee toimittaa lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta. 

Selvitykset toimitetaan osoitteeseen: tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki. 

Lisätietoja apurahahausta: , p. 09 272 4022

***

VISEK-apurahat perustuvat tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, jolla tekijöille korvataan teosten yksityinen kopiointi. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille apurahoina VISEK:n kautta vuodesta 1987.