Uutiset

CISAC: Visuaalisen alan tekijänoikeuskorvauskertymä 168 miljoonaa

CISAC-järjestön logo

Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC:n tuoreen raportin mukaan viime vuonna kerättiin tekijänoikeuskorvauksia maailmanlaajuisesti yhteensä lähes 10 miljardia euroa.

Visuaalisen alan maailmanlaajuinen korvauskertymä oli vuonna 2018 yhteensä 168 miljoonaa euroa, ja muodosti täten 1,7 % osuuden kaikista kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Kasvua visuaalisen alan korvauksissa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %.

Suurin osuus viime vuonna kerätyistä visuaalisen alan korvauksista muodostui teosten käyttökorvauksista (28,9 %). Toinen merkittävä osuus korvauskertymästä koostui jälleenmyyntikorvauksista (25,9 %). Jälleenmyyntikorvaukset ovat maailmanlaajuisesti tärkeä tulonlähde visuaalisen alan taiteilijoille. CISAC ja visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöt kampanjoivat parhaillaan sen entistä laajamittaisemman käyttöönoton edistämiseksi.

Digitaalisella sektorilla suurta kasvua

Digitaalisesta käytöstä perittävät tekijänoikeuskorvaukset ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana jopa 29 %. Visuaalisen alan korvausten kasvukertymä digitaalisista lähteistä on viidessä vuodessa ollut 18 %.

CISAC on viime vuosina kehittänyt AIR-teknologiaa (Automated Image Recognition), jolla voidaan edistää teosten tunnistamista digitaalisissa ympäristöissä. AIR-teknologia on yksi esimerkki keinoista, joilla voidaan konkretisoida digitaalisen sektorin kasvupotentiaali visuaalisen alan osalta muiden luovien alojen tasolle.

Lähde: CISACin raportti