Uutiset

Tekijänoikeus näyttelytoiminnassa

Kuva: Shutterstock.com

Taidenäyttelyt ovat monille kuvataiteilijoille merkittävin teosten käyttömuoto. Miten tekijänoikeus näkyy näyttelytoiminnassa?

Näyttelykorvaus on tekijänoikeuteen perustuva korvaus teoksen julkisesta näyttämisestä. Vaikka taideteoksia tyypillisesti näytetään taidenäyttelyissä, ei julkinen näyttäminen kuitenkaan rajaudu pelkästään museoihin tai muihin näyttelytiloihin. Kyseessä voivat olla myös muunlaiset tilat, kuten erilaiset tapahtumat, festivaalit tai ulkoilmanäyttelyt, joissa teos asetetaan julkisesti esille yleisöä varten.

Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ei korvaa työstä maksettavaa palkkaa, vaan taiteilijalla on oikeus saada korvaus näyttelyn eteen tekemästään työstä. Näyttelypalkkioksi kutsutaan korvausta, jota taiteilijalle maksetaan näyttelyn järjestämiseen liittyvistä työtehtävistä, kuten ripustamisesta ja näyttelyn sekä oheisohjelman suunnittelusta.

Kuvasto hallinnoi näyttelykorvausta edustamiensa taiteilijoiden puolesta

Kuvasto on hinnoitellut julkisen näyttämisen tekijänoikeuskorvauksen Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden puolesta ja perii korvauksen silloin, kun näyttelyssä on esillä taiteilijan omistamia teoksia. Taiteilijan myytyä teoksensa raukeavat taiteilijan näyttämisoikeudet eli teoksen omistaja saa silloin vapaasti näyttää taideteosta näyttelyssä tai myydä teoksen.

Näyttelyjärjestäjä vastaa korvauksesta. Näyttelykorvauksen hinnan muodostumiseen vaikuttavat teoslajin lisäksi näyttelyaika ja kävijämäärä. Ilmoituksen voi tehdä Kuvaston verkkosivujen e-asioinnin kautta.