Uutiset

Kuvataiteilijoille ennätysmäärä tekijänoikeuskorvausta – Kuvaston taiteilija-asiakkaiden ja tilitettävien korvausten määrä kasvoi jälleen

<
>

Kuvaston tuotot paranivat jälleen edellisvuodesta. Tuotto nousi 20,3 % kokonaistuoton ollessa 1 216 251 euroa.  Taiteilija-asiakkaiden määrä on noussut vuosittain. Syksyllä 2018 jäsenliittojen määrä nousi kymmeneen AV-arkin liityttyä Kuvastoon.

Vuonna 2018 merkittävää kasvua oli erityisesti käyttökorvauksissa, joita Kuvasto perii taiteilijoiden teosten käytöstä eri yhteyksissä. Taiteen käyttäjiltä kerätyt tekijänoikeuskorvaukset Kuvasto tilittää edelleen taiteilijalle tai taiteilijan kuoltua hänen oikeudenhaltijoilleen.

Kuvasto kerää taiteilijoille henkilökohtaisesti tilitettäviä tekijänoikeuskorvauksia kuvataiteen teosten käytöstä, julkisesta näyttämisestä sekä jälleenmyynnistä. Henkilökohtaisesti tilitettäviä tekijänoikeuskorvauksia kerättiin vuonna 2018 yhteensä 939 422 euroa. Korvauksia Kuvasto tilitti noin 1300 taiteilijalle.

“Numeroiden valossa onnistuimme taiteilijoiden yhteisen edun kannalta verrattain hyvin. Korvausmäärä kasvoi ja yhä useampi taiteilija sai tekijänoikeuteensa perustuen korvauksen Kuvastolta. Tämän rinnalla vuotta 2018 määritti vaikuttamistyö, jonka tavoitteena on pitkäjänteisesti turvata taiteilijoiden etu taiteen uusien käyttömuotojen kohdalla”, sanoo Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Kuvataiteilija on lain mukaan oikeutettu tekijänoikeuskorvaukseen, kun taiteilijan omistuksessa olevaa teosta näytetään julkisesti. Kuvasto on hallinnoinut korvausta vuodesta 1999 ja tehnyt sitkeästi vaikuttamistyötä sen edistämiseksi.

Kasvua Kuvaston asiakasmäärässä ja uusi jäsenliitto

Kuvaston taiteilija-asiakasmäärä on kasvanut joka vuosi. Vuoden 2018 lopussa Kuvastoon kuului yli 2 500 oikeudenhaltijaa, joiden lisäksi Kuvasto edustaa yhteensä noin 100 000 ulkomaista kuvataiteilijaa. Kuvaston jäsenliittojen määrä kasvoi kymmeneen AV-arkin liityttyä Kuvastoon syksyllä.

Tehtävänä kerätä ja tilittää korvauksia taiteilijoille

Voittoa tavoittelematon Kuvasto toimii tekijänoikeudellisena välittäjäportaana yhdistäen kuvataiteilijat ja teosten käyttäjät. Näin Kuvasto palvelee asiakkaita kahteen suuntaan ja sujuvoittaa teosten käyttöä vapauttaen sekä tekijöiden että teosten käyttäjien voimavaroja varsinaiseen toimintaansa.