Uutiset

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeudet brexitin jälkeen

Kuvassa Iso-Britannian lippuja

Mitä tapahtuu tekijänoikeuksille Iso-Britannian erotessa Euroopan unionista? Toistaiseksi Britannia ei ole hyväksynyt EU-erosopimusta, jonka on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa. EU-jäsenmaita sitoo EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö, mutta jatkossa Britannia voi muuttaa omaa lainsäädäntöään. Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniaa eivät enää unionin säädökset sido.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Britannia noudattaa myös eron jälkeen kansainvälisiä sopimuksia, kuten Bernin sopimus, jotka turvaavat ulkomaisten oikeudenhaltijoiden tekijänoikeudellisen suojan myös Britanniassa.

Suurin osa Britannian kuvataiteilijoita koskettavasta lainsäädännöstä pysyy ennallaan. Esimerkiksi tekijänoikeudellinen suoja-aika on taideteosten kohdalla voimassa edelleenkin 70 vuotta taiteilijan kuoleman jälkeen. Myös kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta koskeva säädös säilyy.

Sen sijaan orpoteoksia koskeva säädös saattaa eron myötä Britanniassa muuttua. Orpoteoksiksi katsotaan teokset, joiden tekijää ei löydetä tai tunnisteta. Säädöksen mukaan kulttuuriperintöorganisaatiot, kuten museot voivat digitoida tällaiset orpoteokset ja välittää niitä yleisölle verkossa. Jatkossa ei EU-jäsenmaissa olisi tähän mahdollisuutta Britanniasta peräisin olevan teosten kohdalla.

Kuvaston sisarjärjestö DACS edustaa Iso-Britanniassa myös Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita. DACSin arvion mukaan Britannian hallituksen muutokset tekijänoikeuslainsäädäntöön eivät ole kuvataiteilijoiden kannalta merkittäviä. Nykykäsityksen valossa Kuvaston ja DACSin vastavuoroisuussopimuksen perusteella kotimaiset kuvataiteilijat ja taiteilijoiden oikeudenhaltijat voivat hyödyntää oikeuksiaan sekä saada jälleenmyyntikorvauksia Britanniassa myydyistä teoksistaan EU-eron jälkeenkin.

Lähteet: 

OKM: Brexit
Copyright Uncovered, Brexit update: What will happen to copyright and Artist’s Resale Right?