Artikkeli

Kuvataiteilijan tekijänoikeudet näyttelytoiminnassa

Taideteoksen julkinen näyttäminen yleisölle on luvanvaraista ja kuuluu taiteilijan taloudellisten oikeuksien piiriin. Se tarkoittaa, että kuvataiteilijana olet oikeutettu tekijänoikeuskorvaukseen, kun omistuksessasi olevaa teosta näytetään julkisesti.

Tyypillisiä teoksen julkisen näyttämisen tilanteita ovat museoiden järjestämät taidenäyttelyt, mutta korvauksenalaisia tilanteita voivat olla myös ulkoilmanäyttelyt, poikkitaiteelliset festivaalit tai muut väliaikaiset, taideteosten esillepanot erilaisissa julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa.

Kuvasto kerää teosten julkisesta näyttämisestä tekijänoikeuskorvauksen Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden puolesta. Korvausta kutsutaan siksi joskus Kuvasto-korvaukseksi. Oikeus korvaukseen koskee kuitenkin kaikkia taiteilijoita silloin, kun esille pantava teos on taiteilijan omistuksessa.

Kuvasto perii korvauksen näyttelynjärjestäjältä, kun kyseessä on esimerkiksi valtion tai kuntien näyttelytoiminta tai näyttely on pääsymaksullinen. Näyttelykorvausta koskeva hinnasto sekä sähköisen lomakkeen laskuri toimivat näyttelynjärjestäjän apuna korvausten budjetoinnissa. Näyttelyn päätyttyä järjestäjä ilmoittaa Kuvaston edustamien taiteilijoiden teokset verkkolomakkeella, jonka tietojen perusteella Kuvasto laskuttaa korvauksen ja tilittää sen taiteilijoille.

Kuvataiteilijan näyttämisoikeus raukeaa, kun taiteilija myy teoksensa. Teoksen omistaja voi tämän jälkeen näyttää teosta vapaasti yleisölle. Museot voivat esimerkiksi järjestää kokoelmateoksistaan näyttelyitä ilman erillistä sopimista teosten tekijöiden kanssa.

Muistathan myös, että näyttelytoimintaa koskevat tekijänoikeuden rajoitussäännökset sallivat näyttelyissä esillä olevien teosten kuvien hyödyntämisen näyttelytiedotuksessa ja -markkinoinnissa korvauksetta. Rajoitussäännöstä sovelletaan kuitenkin vain aikaan ennen näyttelyä ja sen aikana.

Linkkejä:

Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Milloin tekijänoikeus ei ole voimassa?
Termeistä selkoa: julkinen näyttäminen
Tekijänoikeusopas näyttelynjärjestäjille