Artikkeli

Onko tekijänoikeus universaali?

Tekijän oikeudet ovat kansainväliset. Valtaosa maailman valtioista on liittynyt Bernin yleissopimukseen, joka solmittiin Sveitsissä vuonna 1886.

Sopimus suojaa taiteellisia ja kirjallisia teoksia, ja sen lähtökohtana on se, että tekijänoikeuden suoja on sopimusvaltioissa keskeiseltä sisällöltään sama. Suomi on ratifioinut sopimuksen vuonna 1985, ja siihen on liittynyt yhteensä 185 maata.

Suomessa kotimaiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttavat Euroopan unionissa säädettävät direktiivit. Vuonna 2001 astui voimaan mm. kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta koskeva direktiivi, mikä on mahdollistanut sen, että kuvataiteilijalla on oikeus tekijänoikeuskorvaukseen EU:n jäsenvaltioissa, kun taiteilijan teos jälleenmyydään taidemarkkinoilla ja korvausperusteen ehdot täyttyvät. Sen sijaan suurissa taidemarkkinamaissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, oikeutta ei ole kirjattu tekijänoikeuslakiin.

Tekijänoikeuksista sopimista helpottavat kansainväliset sopimukset sekä verkostot. Kuvastolla on laaja kansainvälinen sisarjärjestöverkosto, jonka perusteella Kuvasto edustaa Suomessa noin 100 000 ulkomaista taiteilijaa. Suomalainen yritys tai museo, joka haluaa käyttää kuvaa vaikkapa kuvanveistäjä Louise Bourgeoisin teoksesta, voi käytännössä hankkia luvan Kuvaston kautta. Vastaavasti sisarjärjestöt 34 maassa edustavat Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita ja perivät taiteilijoille korvauksia.

Linkkejä:

Kuvaston kansainvälinen verkosto
Tunne oikeutesi, taiteilija -kampanja
Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Tekijänoikeudet kansainvälisesti