Uutiset

VISEK-apurahat visuaalisen alan taiteilijoille

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa visuaalisen alan taiteilijoille yhteensä 65 300 euroa. Hakuaika on 1. – 30.11.2018.

Kenelle:
Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille. Tukea voivat hakea yksittäisten taiteilijoiden lisäksi myös taiteilijaryhmät. VISEK-tukea ei myönnetä vuosiapurahan tai kahtena edellisenä vuotena VISEK-tukea saaneille taiteilijoille.

Mihin tarkoitukseen:
VISEK myöntää tukea visuaalisen alan ammattitaiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn.

Tukea myönnetään kestoltaan rajattuihin hankkeisiin. Aiempina vuosina myönnetyt apurahat ovat olleet keskimäärin 1 000 – 2 000 euron suuruisia. Huomaathan, että opintoihin, matkakuluihin sekä aputyövoiman palkkakuluihin apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä. Tukea ei voi myöskään hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville projekteille.

Hakuohjeet:
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, johon liitetään yksi liitetiedosto.

>> hakulomake

Liitetiedoston (1 pdf-tiedosto max. 8 sivua, taiteilijaryhmät max. 10 sivua) tulee sisältää tiivistetty CV (pituus max. kaksi A4), työ- ja rahoitussuunnitelma (max. kaksi A4) sekä kuvia teoksista tai suunnitteilla olevista teoksista (1-5 kpl). Nimeä liitetiedosto seuraavalla tavalla: sukunimi_etunimi.pdf

Apurahapäätökset:
Päätökset apurahoista tehdään tammikuussa 2019. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla tammikuun lopussa, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä:
VISEK:n nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa. Apurahansaajana sinun tulee toimittaa lisäksi lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä osoitteeseen tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.

Lisätietoja apurahahausta: , p. 09 272 4022

***

VISEK-apurahat perustuvat tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, jolla tekijöille korvataan teosten yksityinen kopiointi. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille apurahoina VISEK:n kautta vuodesta 1987.