Uutiset

Tekijänoikeusbarometri 2018: Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuksiin positiivisesti

Heinäkuussa julkaistun Tekijänoikeusbarometrin mukaan suurin osa suomalaisista (87%) pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Erityisesti näin ajattelevat alle 35-vuotiaat ja naiset. Suomalaiset ovat myös hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 93% vastaajista.

Lähes puolet tutkimukseen vastanneista (42%) kokee tekijänoikeudet helppotajuisiksi ja vain 18% vastaajista piti niitä vaikeaselkoisina. Vastaajista nuorin ikäryhmä, alle 25-vuotiaat, pitää tekijänoikeuksia helppotajuisena muita useammin.

Tekijänoikeusjärjestöihin suomalaiset suhtautuvat huomattavan positiivisesti. Selvä enemmistö barometrin vastaajista (85 %) pitää järjestöjä tarpeellisena ja valtaosa on sitä mieltä, että järjestöt ovat oikealla asialla (83%).

Lailliset palvelut suosittuja

Asenteiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sisältöjen käyttöä verkossa sekä suhtautumista piratismiin. Iso osa suomalaisista (68%) kokee löytävänsä riittävän helposti tietoa kulttuurin ja viihteen laillisista nettipalveluista. Tästä huolimatta kahdella viidestä suomalaisesta (38%) ja yli puolella alle 35-vuotiaista olisi tarvetta sivustolle, joka listaisi laillisia musiikki- ja AV-sisällön, kirjojen ja pelien nettipalveluita. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ylläpitämän Laillisetpalvelut.fi-sivuston tuntee toistaiseksi vain harva (4 %).

Tutkimuksen mukaan piratismille löytyy yhä vähemmän ymmärrystä. Suurin osa suomalaisista (58%) ei hyväksy piratismia missään muodossa. Omaan käyttöön lataamisen laittomista lähteistä hyväksyy enää 9% vastaajista, kun vuonna 2017 vielä 13 % ilmoitti hyväksyvänsä sen. Konkreettiset piratismiteot ovat pysyneet vuoden 2016 tasolla. Vastaajista 12 % myönsi joko katsoneensa, kuunnelleensa tai pelanneensa laittomissa palveluissa ollutta sisältöä.

***

Tekijänoikeusbarometrin toteutti Taloustutkimus Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 17.5. – 8.6.2018 ja sen kohderyhmänä oli 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1004 henkilöä.

Lähde: TTVK ry