Uutiset

Kopiosto: Koululaiset saavat edelleenkin käyttää kuvia koulutöissään

Euroopan unionin tuomioistuimessa on ollut ratkaistavana tapaus, jossa saksalainen koulu oli julkaissut valokuvan omilla verkkosivuillaan ilman valokuvaajan lupaa. Kuva oli ollut valokuvaajan luvalla matkasivustolla, josta koulun oppilas oli sen ladannut esitelmäänsä varten. Tuomioistuin linjasi 7.8.2018 antamassaan ratkaisussa, että toisella verkkosivulla ollutta kuvaa ei saa julkaista ilman tekijän lupaa toisella sivustolla.

Kyseessä ei ollut uusi linjaus, vaan tuomioistuin vahvisti päätöksellään nykyisen toimintatavan. Sen mukaan koulun olisi pitänyt pyytää valokuvaajan lupa kuvan välittämiseen verkossa.

Suomessa oppilaitoksissa on laajasti käytössä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kopiointilupa, jonka Opetushallitus on hankkinut esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja maksuttomaan ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Korkeakoulut ja muut koulutuksen järjestäjät ovat myös hankkineet luvan Kopiostosta.

Kopiointiluvalla oppilaat saavat kopioida verkosta vapaasti saatavilla olevia kuvia esitelmiä, projektitöitä tai muita koulutöitä varten. Jos koulutyössä käytetty kuva halutaan kuitenkin julkaista uudelleen verkossa, tulee lupa sen käyttöön pyytää tekijältä tai muulta tekijänoikeudenhaltijalta.

Kuvasto on yksi tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsenjärjestöistä.

Lue lisää:

EU-tuomioistuimen ratkaisu 7.8.2018
Kuvia saa luvallamme käyttää koulutöissä | Kopiosto