Uutiset

Valaisimien tekijänoikeudesta ratkaisu tekijänoikeusneuvostossa

Nokia Experience Center at Mobile World Congress 2017. Barcelona, Spain. Photo by Nokia Oyj / Kolja Engelmann.

Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut valaisimia valmistavan Secto Design Oy:n pyynnöstä, saavatko arkkitehti Seppo Kohon suunnittelemat valaisimet tekijänoikeussuojaa. Lausunnon kohteena oli kuusi valaisinmallia. Neuvoston ratkaisun mukaan niistä kolme ylittää teoskynnyksen ja nauttii tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeus suojaa myös taideteollisuuden tuotteita, kuten valaisimia ja huonekaluja, jos ne ylittävät teoskynnyksen. Saadakseen suojaa taideteollisuuden tuotteen on oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa käyttöesineiden teoskynnys on kuitenkin asetettu usein varsin korkealle.  Tämä johtuu siitä, että esineen muotoilussa lopputulokseen vaikuttavat myös tuotteen käyttötarkoituksesta johtuvat seikat. Jos esineen funktio vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen suunnittelijan luovan panoksen sijaan, kyse ei ole tekijänoikeusmielessä riittävän itsenäisestä ja omaperäisestä teoksesta.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunut valaisimien teostasosta aiemmin, ja myös korkein oikeus on käsitellyt monesti taidekäsityön ja -teollisuuden tekijänoikeutta. Secto Designin tapauksessa neuvosto on katsonut vuonna 2010, että lausunnon kohteena silloin ollut valaisinmalli sai tekijänoikeussuojaa.

Neuvoston arvioinnin uusina kohteina oli viisi eri valaisinmallia, joista neuvosto katsoi kolmen ylittävän teoskynnyksen. Lausunnossa todetaan, että valaisimet täyttävät niiden valaistuksellisen käyttötarkoituksen, mutta niiden muodot ja materiaalit eivät ole pelkästään seurausta funktiosta, vaan niistä ilmenee suunnittelijan luova panos. Sen sijaan kahden muun valaisinmallin tapauksessa teoskynnys ei ylity neuvoston ratkaisun mukaan.

Kuudetta valaisinta neuvosto ei ottanut käsittelyynsä lainkaan, sillä valaisimen on neuvoston aiemmassa lausunnossa todettu saavan tekijänoikeussuojaa. Sittemmin valaisimen nimi on muuttunut, mutta se ei neuvoston mukaan antanut nyt aihetta uuteen käsittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja, kuinka tekijänoikeuslakia sovelletaan. Kuka tahansa voi pyytää neuvostolta lausuntoa tekijänoikeuskysymyksissä.

Lue lisää: tekijänoikeusneuvoston koko lausunto