Uutiset

Kuvasto mukana AV-arkin mediataiteen välittäjäportaan kehittämishankkeessa

Kuvasto on mukana AV-arkin hankkeessa, joka keskittyy mediataiteen välittäjäportaan kehittämiseen. Hankkeen päämääränä on parantaa kotimaisten gallerioiden ja muun välittäjäportaan osaamista mediataiteen myynnin ja välittämisen suhteen. Kuvaston lisäksi AV-arkin pääyhteistyökumppaneita ovat Frame Finland, Helsinki Contemporary galleria ja Nykytaiteen museo Kiasma.

Vuoden 2018 aikana toteutettavassa hankkeessa kerätään kansainvälisen kärjen toimintamalleista vertailukohtia ja sovelletaan niitä suomalaiseen toimintaympäristöön. Kuvasto tuo hankkeeseen tekijänoikeudellisen osaamisensa ja asiantuntemuksensa.

Galleriakentän osaamista ja koulutus- ja kehitystarpeita selvitetään galleristeille suunnatulla kyselyllä. Kysely on lähetetty toimijoille sähköpostitse vastattavaksi, mutta siihen on mahdollista vastata myös suoraan verkossa. Vastauksia kyselyyn toivotaan 30.4. mennessä.

Galleriakentän tarpeiden pohjalta hankkeessa tullaan kehittämään työkaluja, ohjeistuksia ja sopimuspohjia, joilla helpotetaan ja kehitetään mediataiteen myyntiä Suomessa.

Hankkeen tulokset julkistetaan lokakuussa 19.10. Kiasmassa järjestettävässä kansainvälinen seminaarissa. Seminaaripuhujiksi on kutsuttu mediataiteen parissa työskenteleviä kansainvälisiä huippuasiantuntijoita, jotka edustavat sekä välittäjäporrasta että nykytaiteen kerääjiä.

Hanketta tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin säätiö.

Lähde: Av-arkki