Uutiset

OKM: Tekijänoikeusalojen taloudellinen vaikutus Suomen talouteen on kasvanut

Kotimaisten tekijänoikeusalojen taloudellinen vaikutus Suomen talouteen on kasvanut. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vuosia 2013-2015. Selvityksen mukaan tekijänoikeuteen perustuvien toimialojen suhteellinen osuus on kasvanut hieman tarkasteluajanjakson aikana.

Selvityksen keskeisten tulosten mukaan tekijänoikeusalojen osuus oli 5,38 % Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2015, ja ne työllistivät yhteensä 5,61 % (136 617 työntekijää) Suomen koko työvoimasta. Suomen BKT kasvoi tarkasteluajanjakson aikana 3,04 % ja tekijänoikeusalojen arvo kasvoi 12,73 %.

Tekijänoikeusaloista suurimpia, keskeisiä toimialoja edustivat vuonna 2015 tietokoneohjelmistot ja tietokannat sekä kustannustoiminta ja painaminen. Tarkasteluajanjakson aikana eniten tekijänoikeusaloista jalostusarvon suhteen kasvoi ohjelmistokehitys. Sen sijaan lehdistön ja kirjallisuuden sekä radio- ja televisiotoiminnan suhteellinen vaikutus pieneni.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu korkealle, kun huomioon otetaan keskeisten tekijänoikeusalojen vaikutukset.

Selvityksessä käytettiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kehittämää metodologiaa sekä tehtiin vertailua muissa maissa toteutettuihin vastaaviin tutkimuksiin. Joulukuussa 2017 julkaistu selvitys on luettavissa verkossa: Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2013-2015.

Lähde: Selvitys tekijänoikeusalojen taloudellisesta merkityksestä Suomessa valmistunut