Uutiset

Tekijänoikeusbarometri 2017: Enemmistö suhtautuu entistä myönteisemmin tekijänoikeuksiin ja pitää korvauksia oikeutettuna

Kuva: Shutterstock

Tuoreen Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tekijänoikeusbarometrin mukaan valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia sekä tekijänoikeusjärjestöjä ja niiden keräämiä korvauksia yhä tärkeämpinä.

Väestöstä 84 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tekijänoikeuden tärkeydestä ja vain 2 prosenttia pitää sitä turhana.

Tekijänoikeusjärjestöjä pitää tarpeellisina 84 prosenttia vastaajista, ja 82 prosentin mielestä tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Vuoden 2016 vastaavat luvut olivat 66 prosenttia.

Tekijänoikeuskorvauksia pidetään myös entistä tarpeellisimpina ja oikeutettuina. 82 prosenttia väestöstä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat tarpeellisia.

Nuorimmat vastaajat, ikäryhmä 15–24, suhtautuvat tekijäoikeuksiin selvästi myönteisemmin kuin nuoret aikuiset.

Tekijänoikeusjärjestöjen tehtäviksi miellettiin useimmiten korvauksien kerääminen taitelijoille, piratismin valvominen ja tekijänoikeusloukkauksiin puuttuminen.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset tuomitsevat piratismin

Vain viisi prosenttia suomalaisista hyväksyy musiikin, elokuvien tai TV-sarjojen luvattoman jakamisen internetissä. Vuonna 2016 luku oli seitsemän prosenttia. 92 prosenttia väestöstä tuomitsee elokuvien ja TV-sarjojen katsomisen laittomista suoratoistopalveluista.

Väestö myös kokee, että oikeudenhaltijoiden nimissä lähetetyt nk. valvontakirjeet ovat vähentäneet piratismia.

Yhtä useampi suomalainen uskoo erottavansa lailliset palvelut piraattipalveluista. Vuoden 2016 tutkimuksessa luku oli 64 prosenttia ja nyt 80 prosenttia.

Laillisesta internet-kaupasta tapahtunut sisällön osto on kasvanut selvästi. Osasyynä saattaa olla ensi kertaa mukana ollut tv-sarjojen kategoria.

Suomesta ostettujen digitaalisten sisältöpalvelujen käyttö ulkomailla on edelleen melko vähäistä. 77 prosenttia vastaajista ei ollut käyttänyt palveluita kertaakaan. Luku on hieman laskenut vuodesta 2016, jolloin se oli 90.

 

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt yhdettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 11.9.–10.10.2017, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 001 henkilöä.

Lähde: Lyhty