Uutiset

Kuvaston lausunto koskien valtion talousarviota vuodelle 2018

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuvastolta asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Kuvasto kiittää sivistysvaliokuntaa lausuntopyynnöstä ja on antanut kirjallisen lausuntonsa asiasta 17. lokakuuta 2017.

Kuvaston näkökulma asiaan on kuvataiteilijoiden toimeentulon parantaminen, ja lausunto keskittyy taidenäyttelyihin liittyvään tekijänoikeudelliseen korvaukseen.

Kuvasto on hallinnoinut tekijänoikeudellista näyttelykorvausta yli 20 vuotta, ja se on vakiintunut osaksi taidenäyttelyiden sopimusjärjestelmää. Kuvaston palvelu näyttelynjärjestäjille on ekonominen: Näyttelyiden tietojen ilmoittaminen ja korvausten maksaminen on hyvin helppoa. Taidemuseot ilmoittavat ja maksavat Kuvastolle korvaukset säännönmukaisesti, minkä jälkeen korvaukset tilitetään taiteilijoille hallinnoinnin kuluilla (19 % vuonna 2016) vähennettynä. Vuonna 2016 korvauksen kokonaismäärä oli yhteensä 160.000 euroa.

Lausunnossaan Kuvasto muistuttaa, että tekijänoikeuslain näyttämisoikeus on tärkeä osa kuvataiteilijan toimeentuloa ja että Kuvaston kautta taiteilijoilla on käytännössä mahdollisuus toteuttaa tämä oikeus. Kuvasto myös kannattaa museonäyttelyiden kehittämistä niin, että taiteilijoilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus saada palkkaa ja korvausta työstä, jonka taiteilija näyttelyn toteuttamisen yhteydessä tekee.

>> Lue koko lausunto