Blogi

Kuvaston Erik Enroth -palkintopuhe

Kuva: Titus Verhe

Kuvasto on jakanut Erik Enroth -palkintoa vuodesta 2002. Palkinto myönnetään henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet taiteilijoiden oikeuksia ja tekijänoikeudellista asemaa.

Koska Kuvaston pitkäjännitteinen tavoite on edistää taidenäyttelyiden sopimuskäytäntöjä ja taiteilijan oikeutta tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen, myönnetään palkinto tänä vuonna museolle, joka on toiminnallaan osoittanut olevansa malliesimerkki siitä, miten yhteistyön taiteilijan ja museon välillä pitäisi sujua.

Nyt palkittavan museon toimintatapoja voi kuvata reiluina, oikeudenmukaisina ja ammattimaisina.

Museon näyttelysopimus on muista Suomen museoista poikkeava, sillä siinä on mainittuna sekä tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus että näyttelypalkkio, ja tämä on ollut museon toimintatapana jo vuosien ajan.

Museon toiminta henkii kunnioitusta ja ymmärrystä taiteilijan työtä kohtaan ja luo ilmapiirin, jossa taiteilija voi keskittyä taiteellisen työnsä tekemiseen, eikä aloittaa yhteistyötä oikeuksistaan taistellen ja puolustusasemissa.

Näyttelyn sisällön kannalta, taiteilijan asiallinen kohtelu on merkittävässä osassa, kun halutaan tehdä onnistunutta yhteistyötä museon ja taiteilijan välillä. Tyytyväisellä taiteilijalla on enemmän energiaa ja motivaatiota näyttelyn toteuttamiseen. Hyvä näyttely palvelee kummankin osapuolen intressejä ja päämääriä.

Taiteilijan työstä katsoja näkee yleensä vain pienen osan, lopputuloksen, ja samoin on myös museossa tehdyn työn suhteen. Tällä palkinnolla Kuvasto haluaa tuoda tuota näkymättömiin jäävää museotyötä esiin ja kertoa, että se on huomioitu ja että sitä arvostetaan. On myös huomionarvoista, että palkinto näistä ansioista tulee suoraan visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöltä ja sitä kautta sisällöntuottajilta eli taiteilijoilta.

Teosten näyttämiseen liittyen taiteilija, Kuvasto ja taidemuseot ovat kaikki samalla puolella ja heidän pitäisi tukea toisiaan. Tässä suhtautumistavassa nyt palkinnon saava museo on ollut ja on edelleen edelläkävijä.

Vuonna 2017 Erik Enroth -palkinnon saa Turun Taidemuseo ja palkinnon vastaanottaa taidemuseon johtaja Kari Immonen.

Palkinto sisältää kuvanveistäjä Erkki Kannoston suunnitteleman Erik Enroth –muistomitalin sekä 2 000 euron arvoisen rahapalkinnon, joka osoitetaan taidemuseon Studio- ja Pimiö-tiloissa järjestettävien näyttelyiden tukemiseen.

Noora Schroderus,
Kuvanveistäjä, Kuvaston hallituksen jäsen

Palkintopuhe esitettiin tiistaina 3.10. pidetyssä Kuvaston 30-vuosijuhlassa, jossa Erik Enroth -muistopalkinnon vastaanotti Turun taidemuseon puolesta museonjohtaja Kari Immonen