Uutiset

Mitä kuuluu taiteen jälleenmyyntikorvaukselle?

Kuva: Sanna Peurakoski

Kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksesta keskusteltiin kiivaasti 1990-luvulla sekä Suomessa että Euroopan unionissa ennen kuin oikeus sisällytettiin EU:n tekijänoikeuslakiin vuonna 2001. Korvausvelvollisuutta vastustavat taidekauppiaat epäilivät sen vaikuttavan negatiivisesti taideteosten hintoihin ja lisäävän ns. pimeitä markkinoita. Toisaalta taidekaupan pelättiin siirtyvän maihin, joissa maksua ei ole.

Nykyisin kuvataiteilijan jälleenmyyntikorvausoikeus on voimassa yli 80 maassa. Suomalaiset kuvataiteilijat saavat tekijänoikeuskorvauksia, kun heidän teoksiaan jälleenmyydään Euroopan taidehuutokaupoissa. Suomessa oikeus on ollut laissa vuodesta 1995. Maailman suurimmissa taidemarkkinamaissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, oikeus kuitenkin puuttuu edelleen ja taiteilija jää korvauksitta, kun teos jälleenmyydään jommassakummassa maassa. Kansainvälinen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC on siksi kampanjoinut jo pitkään oikeuden universalisoinnin puolesta.

Jälleenmyyntikorvausoikeus takaa, että taiteilija saa tietyn prosenttiosuuden teoksensa myynnistä, kun teos myydään esimerkiksi huutokaupassa. Kuvataiteen tapauksessa teosten arvo yleensä kasvaa ajan kuluessa. Jälleenmyyntikorvaus varmistaa, että myös taiteilija saa osan teoksensa arvosta ostajan ja myyjän lisäksi.

Kansainvälisen World Intellectual Property Organization WIPO:n tuottaman uusimman tutkimuksen mukaan tekijänoikeuskorvauksella ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta taidekaupan hintoihin tai myyntimääriin. Sen sijaan korvaukset ovat parantaneet visuaalisen alan taiteilijoiden ansaintaa.

Maissa, joissa kuvataiteilijan oikeus on tunnustettu, jälleenmyyntikorvaukset tuottivat taiteilijoille tuloa yhteensä jopa 49,9 miljoonaa dollaria* vuonna 2016. Kuvaston brittiläinen sisarjärjestö DACS ilmoittaa keränneensä jälleenmyyntikorvauksia vuoden 2006 jälkeen yhteensä yli 50 miljoonaa puntaa yli 4 000 taiteilijalle ja oikeudenhaltijalle. Australiassa jälleenmyyntikorvausta on kerätty vasta vuodesta 2010, mutta vajaassa kuudessa vuodessa taiteen jälleenmyynnit ovat tuottaneet tekijänoikeuskorvauksia jo yli 4,5 milj. Australian dollaria.

Myös Kiinassa oikeuden edistäminen etenee. Pekingissä järjestettiin marraskuussa 2016 kiinalaiset päättäjät, virkamiehet ja tekijät yhteen koonnut World Creators Forum, jossa yksi pääaiheista oli CISAC:in jälleenmyyntikorvauskampanja.

* Lähde: CISAC:in vuoden 2016 Global Collections Report.

Tietoa jälleenmyyntikorvauksesta:

  • Suomessa kuvataiteilijoiden oikeus taiteen jälleenmyynneistä perittävään tekijänoikeuskorvaukseen (jälleenmyyntikorvaus) on sisällytetty lakiin vuonna 1995.
  • Kuvasto on kerännyt korvauksen kaikkien taiteilijoiden puolesta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen nojalla vuodesta 1995.
  • Vuonna 2016 Kuvasto keräsi jälleenmyyntikorvauksia yhteensä 186 314 euroa.
  • Euroopassa unionissa oikeus jälleenmyyntikorvaukseen harmonisoitiin direktiivin myötä vuonna 2001.