Blogi

Tommi Nilsson: Vuosi 2016 oli Kuvastolle kehityksen vuosi

Kuvaston vuotta 2016 voi luonnehtia edelleen kehityksen vuodeksi. Otimme kuvataiteen tekijänoikeuksia vahvistavia askelia eri alueilla. Lisäsimme resursseja esimerkiksi jälleenmyyntikorvauksen valvontaan ja neuvottelimme tiiviisti museoiden kokoelmien verkkokäytöstä. Samanaikaisesti jatkoimme perustehtävän kirkastamista, jotta askeleet vievät taiteilijoiden oikeuksien toteutumisen kannalta oikeaan suuntaan.

Tekijänoikeus vahvistaa taiteilijan itsenäisyyttä ja riippumatonta asemaa. Taiteilijoiden tietoisuus oikeuksiensa arvosta on myös Kuvaston toiminnan onnistumisen edellytys. Viestinnän ja neuvonnan painopisteenä oli tämän tietoisuuden lisääminen. Tietoisuus oikeuksien arvosta auttaa kehittämään rakenteita, joilla Kuvasto voi paremmin palvella taiteilijoita ja taiteen käyttäjiä. Näiden rakenteiden osia ovat muun muassa edustettavien oikeuksien määrittely, tasapainoinen hinnoittelu ja taiteen käyttäjien toimintaa helpottava lisenssien tarjoaminen.

Pohjoismaisessa vertailussa Kuvaston kulu-tuotto-suhde on hyvä. Toiminnan volyymia sen sijaan tulee kasvattaa. Kuvasto ei tavoittele voittoa, mutta järjestön tehtävänä on kasvattaa taiteen tekijänoikeusmarkkinaa ja lisätä taiteilijoiden korvauksia. Suunta on oikea: Korvaustuotot kasvoivat hieman vuonna 2016, ja tästä vuodesta eteenpäin taiteilijat alkavat muiden korvausten ohella saada korvauksia myös museoiden kokoelmissa olevien teosten verkkokäytöstä.

Kuvasto on pieneksi järjestöksi hyvin verkottunut. Verkottuminen muiden oikeudenhaltijoiden ja sidosryhmien kanssa auttaa suuntaamaan toimintaa perustehtävän puitteissa. Taiteilijoiden kannalta oikeisiin ongelmiin käsiksi pääseminen edellyttää verkostomaista työtä, joka tukee erilaisten intressien yhteensovittamista ja yhteisen tietopohjan rakentamista. Tämä työ luonnollisesti jatkuu.

Tommi Nilsson
Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Kuvaston Vuosi 2016 -julkaisussa.