Blogi

Taiteen arvostuksesta ja taiteilijoiden oikeuksista

Harri Hirvonen. Kuva: Minna Soininen

Taiteen ja sen tekijöiden arvostus ja asema yhteiskunnassa ovat olleet jo pidempään voimakkaassa murrostilassa. Taiteen tekijöille asetetaan taidekentän ulkopuolelta yhä enenevissä määrin vaatimuksia tuottaa käyttökelpoisia välineitä muiden yhteiskunnan alojen käyttöön. Tämä taiteen tekemisen välineellistäminen näkyy myös taiteilijoiden ammattiroolin muutoksessa. Taiteilijoidenkin täytyy muiden ammattialojen edustajien tavoin laajentaa työnkuvaansa hankkimalla lisäkoulutusta ja jatkotutkintoja myös oman alansa ulkopuolisilta alueilta. Kun vain taide ja taiteilijat eivät jäisi näissä taloudellisten pelimerkkien ristipaineissa kehityksen jalkoihin. Taiteilijoiden oikeus olla olemassa ja tehdä taidetta niin halutessaan vain taiteellisista lähtökohdista käsin tulee tunnustaa edelleen keskeisenä taiteen ilmaisuvoimaa ylläpitävänä arvona.

Oleellinen tekijä taiteilijoiden toimintaedellytysten parantamisessa on oikeus tehdä työtä kohtuullisella palkalla tai palkkiolla tasavertaisena ammatinharjoittajana muiden joukossa ilman pakkoyrittäjyyden leimaa. Taiteilijan taloudellisista oikeuksista puhuttaessa nousevat esille perustulon tai taiteilijapalkan sekä apurahojen ja teosmyynnin ohella tekijänoikeuskorvaukset, joilla on erittäin tärkeä merkitys sekä taiteilijoiden tulonmuodostuksessa että taiteen arvostuksessa. Kuvaston hallinnoimien tekijänoikeuskorvausten, kuten jälleenmyynti- ja näyttelykorvausten rinnalle on toivottavasti tulossa uutena taiteilijoiden työn tukimuotona Suomen Taiteilijaseuran ajama näyttelypalkkio, jota suositellaan maksettavan taiteilijoille näyttelyn eteen tehdystä työstä. Taiteilijat kun tuottavat erittäin kustannustehokkaasti näyttelyn järjestäjille sisältöjä, joista olisi suotavaa myös saada oikeudenmukainen korvaus. Maksetaan siis taiteilijalle mikä taiteilijalle kuuluu eikä anneta tavan mukaan vain artistin maksaa.

Taiteilijoiden asemassa ja oikeuksissa on saatu viime vuosina aikaan huomattavia parannuksia. Kiitokset ja onnittelut Kuvastolle pitkäjänteisestä – 30 vuotta jatkuneesta – edunvalvontatyöstä taiteilijoiden oikeuksien edistämisessä ja taiteen arvostuksen puolustamisessa.

Harri Hirvonen
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n toiminnanjohtaja

 

Taiteilijaseurojen aloitteesta vuonna 1987 perustettu Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kuvaston jäsen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto oli yksi yhdistyksen viidestä perustajajäsenestä.