Uutiset

Taiteilijan muistilista: Tekijänoikeus näyttelysopimuksissa

Kuva: Sanna Peurakoski

Kuvasto hallinnoi tekijänoikeudellista näyttelykorvausta Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden puolesta. Keräämme ja tilitämme korvauksen taiteilijoille. Näyttelyihin liittyy korvauksen lisäksi muitakin tekijänoikeudellisia asioita. Ohessa muistutamme, mihin kiinnittää huomiota näyttelysopimuksessa.

Näyttelykorvaus

Sopimusta tehdessäsi sinun on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin näyttelynjärjestäjälle Kuvastoon kuulumisesta. Näyttelynjärjestäjä tietää silloin ilmoittaa näyttelyssä mukana olleet teoksesi Kuvastolle näyttelykorvauksen suorittamista varten. Kirjaa sopimukseen myös teokset (määrä ja tyyppi), joilla osallistut näyttelyyn, sillä Kuvaston hinnastossa eri teostyypeillä on omat perushintansa. Näyttelyn päätyttyä järjestäjä tekee ilmoituksen Kuvaston verkkolomakkeella.

Viestintä

Näyttelynjärjestäjällä on oikeus käyttää teostesi kuvia näyttelytiedotuksessa ja -markkinoinnissa ennen näyttelyä ja sen aikana korvauksetta. Samoin järjestäjä voi käyttää teoksesi kuvaa tiedottaessaan näyttelystä verkossa ja somessa. Kuvien tulee olla kuitenkin teoksista, jotka ovat esillä näyttelyssä.

Huomaathan, että somessa näyttelynjärjestäjä tarvitsee sinulta erikseen luvan teostesi käyttöön, sillä useimpien some-palveluiden ehdoissa teoksen käyttöoikeus siirtyy palvelun rinnakkaisoikeudeksi. Sovi järjestäjän kanssa myös, onko yleisöllä oikeus valokuvata ja jakaa teoksesi kuva somessa.

Näyttelyluettelo ja muut oheistuotteet

Tekijänoikeuslain näyttelyitä koskevan rajoitussäännöksen mukaan näyttelynjärjestäjä voi käyttää näyttelyssä mukana olevien teosten kuvia näyttelyluettelossa vapaasti. Jos järjestäjä haluaa käyttää luettelossa muitakin teoksiasi kuin näyttelyssä olevia, myöntää Kuvasto käyttöluvan niille puolestasi.

Toisin kuin painettu katalogi digitaalinen näyttelyluettelo ja painetun luettelon verkkoversio kuuluvat käyttökorvauksen piiriin. Myös näyttelyiden yhteydessä myyntiin valmistettavat oheistuotteet, kuten postikortit ja julisteet, edellyttävät käyttölupaa. Kuvaston taiteilija-asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia käytöstä sopimisesta, vaan Kuvasto myöntää käyttöluvan järjestäjälle ja laskuttaa korvauksen puolestasi.

Muut vastuut ja velvollisuudet

Tekijänoikeuden lisäksi näyttelysopimuksessa tulee sopia muistakin vastuista, kuten kulukorvauksista, palkkiosta ja vakuuksista. Näiden osalta suosittelemme opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelytyöryhmän vuonna 2016 julkaisemaa suosituslistaa. Työryhmän koko raportti on luettavissa täällä, ja suosituslista löytyy raportin sivulta 48.