Uutiset

Kuvaston lausunto: Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Kuvasto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä perustettavan yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta, jonka asettamisesta on säädetty vuoden alussa voimaan astuneessa tekijänoikeuden yhteishallinnointilaissa. Laki koskee erityisesti tekijänoikeusjärjestöjä.

Kuvaston näkemyksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänannon taustalla on tekijänoikeusmarkkinan kestävä ja häiriötön kehittyminen. Tätä tavoitetta neuvottelukunta voi edistää erityisesti toimimalla tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumina.

Kuvasto esittää neuvottelukunnan jäseniksi kaikkia Suomessa toimivia tekijänoikeusjärjestöjä, sillä tekijänoikeuden yhteishallinnointi on järjestöille päivittäistä toimintaa toisin kuin muille intressiryhmille. Joidenkin järjestöjen ulkopuolelle jättäminen kaventaisi neuvottelukunnan vaikuttavuutta. Kuvasto pitää lisäksi tarpeellisena, että neuvottelukunnassa on mukana riittävä määrä oikeudenhaltijoita edustavia muita järjestöjä.

Lue koko lausunto täällä.