Uutiset

CISAC: Visuaalisen alan taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 181 milj. euroa vuonna 2015

CISAC-järjestön logo

Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC:in mukaan tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä on kasvanut visuaalisten taiteiden osalta jopa 27.4 %. CISAC:in julkaiseman globaalin raportin tiedot perustuvat vuonna 2015 kerättyihin tekijänoikeuskorvauksiin. Visuaalisen alan tekijöille korvauksia kerättiin maailmanlaajuisesti yhteensä 181 miljoonaa euroa.

Raportti osoittaa, että tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä on kasvanut jälleen ollen yhteensä 8,6 mrd. euroa. Määrä kasvoi vuoteen 2014 nähden 8,9 %. Suurin osa korvauksista kertyy musiikin alalta, jossa kasvua oli 8,5 %. Vaikka visuaaliset taiteet edustavat edelleen pienintä sektoria tekijänoikeuskorvausten suhteen, on alalla tapahtunut kasvu (+27,4 %) merkittävä. Vuonna 2014 visuaalisten taiteiden tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat 16 % vuoteen 2013 nähden.

Keskeisimmät tulokset raportin mukaan ovat:

  • Suurin osa tekijänoikeuskorvauksista kerätään edelleen Euroopassa (58,4 %)
  • Valtaosa korvauksista kertyy musiikin alalta (86,8 %), mutta samanaikaisesti audiovisuaalisen alan ja visuaalisten taiteiden osuudet ovat kasvaneet merkittävästi
  • Digitaalisista palveluista kerättyjen tekijänoikeuskorvausten määrä on kasvanut jopa 21,4 %, mutta edustaa silti vain 7,2 % kaikista maailmalla kerätyistä korvauksista.

Raportti kokoaa yhteen tiedot CISAC:in 239 jäsenjärjestöltä, jotka edustavat yhteensä yli neljä miljoonaa musiikin, audiovisuaalisen alan, draaman, kirjallisuuden ja visuaalisten taiteiden tekijää 123 maassa. Kuvasto on yksi järjestön jäsenjärjestöistä. Tutustu koko raporttiin CISAC:in sivuilla.