Uutiset

Kuvataiteilijoiden tulee voida ansaita oikeuksillaan EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

Euroopan komissio julkaisi syyskuun puolivälissä ehdotuksensa tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää olemassa oleva lainsäädäntö, jotta se vastaisi paremmin nykyistä digitaalista toimintaympäristöä. Direktiiviehdotus koskee tekijänoikeutta EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla, joilla teosten saatavuutta pyritään parantamaan. Komission esitys on laaja, mutta kokonaisvaltaisen uudistuksen sijaan se keskittyy enemmänkin yksittäisten, toisiinsa liittymättömien tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseen.

EU:n digitaalinen sisämarkkina merkitsee mahdollisuutta myös suomalaiselle kuvataiteelle. Tekijänoikeuslakia uudistettaessa on kuitenkin tärkeätä jatkossakin turvata kuvataiteilijoiden mahdollisuudet ansaita oikeuksillaan. Kuvaston lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriölle kiinnitämme huomiota erityisesti komission niihin esitysehdotuksiin, jotka toteutuessaan heikentäisivät kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellista asemaa.

Esitykseen sisältyvien uusien tekijänoikeusrajoitusten sijaan katsomme, että teosten saatavuudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla tulee sopia edelleenkin sopimusteitse. Pohjoismaissa käytössä oleva sopimuslisenssijärjestelmä on esimerkiksi osoittautunut toimivaksi vaihtoehdoksi taiteen käyttäjille ns. massamuotoisen teosten käytön tapauksessa.  Tekijänoikeuden rajoitukset ovat myös kuvataiteen tapauksessa nyt jo osittain tarpeettoman laajat. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla, etteivät rajoitussäännökset – ja niiden liian lavea tulkinta – perusteettomasti hankaloita taiteilijoiden toimeentuloa. Teosten opetuskäyttöä koskeva oikeuden rajoittaminen kaventaisi oppimateriaalituotannon mahdollisuuksia: Kun aineistoja saa käyttää ilmaiseksi, ei niitä kannata enää tuottaa. Rajoituksen käsite ”Illustration for teaching” on myös erittäin tulkinnallinen.

Direktiiviehdotus nostaa esiin myös ns. ”arvokuilu”-ongelman, joka ilmenee erityisesti  Googlen, Facebookin tai YouTuben kaltaisten verkkoalustojen toiminnassa. Verkkopalvelut käyttävät luovia sisältöjä ja saavat niistä mainostuloja maksamatta kuitenkaan niiden tekijöille korvauksia. Kiitämmekin komissiota ongelman tunnistamisesta. Mikäli ongelma korjautuu, on tekijöillä ja heitä edustavilla tekijänoikeusjärjestöillä paremmat mahdollisuudet neuvotella teosten käytöstä. Yksittäisten kuluttajien toimintaan sillä ei olisi kuitenkaan vaikutusta.

Lue lisää: Kuvaston lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle komission direktiiviehdotuksesta