Uutiset

Kuvaston lausunto tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Kuvasto on lausunut tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevasta lakiesityksestä eduskunnan sivistysvaliokunnalle, jossa Kuvasto oli kuultavana keskiviikkona 28.9.2016.

Lain tarkoituksena on lisätä tekijänoikeusjärjestöjen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien suuntaan. Lakiesityksessä keskeistä on tekijöiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden vahvistaminen, mitä Kuvasto pitää lausunnossaan myönteisenä lähtökohtana. Kuvasto näkee hyvänä myös, että lakiesitys pitäytyy EU-direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa ja ettei esitys koske sopimuslisenssiä ja hyvitysmaksua.

Kuvaston mukaan tekijänoikeusjärjestöjen tulee edelleenkin voida muotoilla ei-kaupallisen käytön lupien ehdot niin, etteivät ne haittaa organisaatioiden oikeudenhaltijoiden hyväksi harjoitettavaa toimintaa. Lausunnossaan Kuvasto ehdottaa ei-kaupallista käyttöä koskevan säännöksen perusteluiden muuttamista. Valitusoikeutta ja toimien kohtuullisuuden arviointia koskevat säännökset Kuvasto näkee esityksessä liian avoimina, jotka toteutuessaan voivat kuormittaa sekä valvovaa viranomaista, Patentti- ja rekisterihallitusta, että tekijänoikeusjärjestöjä.

Voimaan tullessaan lakiesitys edellyttää tekijänoikeusjärjestöiltä erilaisia muutoksia niiden toimintaan ja sääntöihin, minkä vuoksi on tärkeää, että siirtymäajat vaatimusten toteuttamiseksi lasketaan lain voimaantulosta. Pienenä organisaationa Kuvasto muistuttaa lausunnossaan myös, ettei esitetyn lain ja sen soveltamisen tule lisätä sellaisia resursseja vaativia velvollisuuksia, jotka eivät tuo kuvataiteen oikeudenhaltijoille ja markkinoille hyötyjä.

Lue lisää: Kuvasto lausunto