Uutiset

Uusi lakiesitys tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Hallitus antoi 18.8. eduskunnalle esityksen uudesta laista tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Lailla saatetaan voimaan EU-direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista. Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa sekä edistää yhteishallinnoinnin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjien suuntaan.

Suomessa ei ole tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa erityislainsäädäntöä, joten täytäntöönpano edellyttää uuden lain säätämistä. Seuraavaksi lakiesitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi, ja se astuu voimaan mahdollisimman pian.

Kuvasto tiedottaa syksyn aikana jäsenjärjestöjään ja taiteilija-asiakkaitaan, millä tavoin tuleva laki tulee vaikuttamaan Kuvaston toimintaan. Hallituksen esitykseen voi tutustua eduskunnan sivuilla.