Uutiset

Lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle

Lainauskorvauksen määrärahaa esitetään nostettavaksi valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2017. Ministeriön esittämä 15,6 milj. euron määräraha nostaa lainauskorvauksen vihdoin pohjoismaiselle tasolle. Talousarvioesitys julkaistiin torstaina 11.8.

Suomessa lainauskorvauksen määräraha on ollut tähän asti muita Pohjoismaita alhaisempi. Vuonna 2015 lainauskorvauksen nettomääräraha oli 8,38 milj. euroa vuodessa, kun Tanskassa vastaavan korvauksen määrä oli yli 22 miljoonaa euroa.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijälle korvauksena hänen teostensa kirjastolainaamisesta. Suomessa tekijänoikeusjärjestö Sanasto hallinnoi lainauskorvausta kirjailijoiden ja kääntäjien osalta. Kuvantekijöiden lainauskorvauksesta vastaa Kopiosto ja musiikin tekijöiden osalta Teosto.

Vuoden 2017 talousarvioesitys vahvistuu lopullisesti joulukuussa eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Lähde: Sanasto