Blogi

Katsaus Kuvaston vuoteen 2015

Numeroiden valossa Kuvaston kulunut toimintavuosi summautui varsin positiivisesti, sillä vuoden aikana kerätyt ja taiteilijoille maksettavat tekijänoikeuskorvaukset olivat yhteensä yli 24 % korkeammalla tasolla edellisvuoteen nähden. Samalla pysyimme hallintokulun suhteen edelleen vuosia kestäneellä laskusuuntaisella uralla. Tässä trendissä, joka toivottavasti vahvistuu tulevinakin vuosina, konkretisoituu se, mitä olen painottanut aina hallintokulun osalta: mitä enemmän ja laajemmalta pohjalta Kuvasto tekijänoikeuskorvauksia hallinnoi, sitä pienempi on myös hallintokulu ja sitä suurempi osuus jokaisesta korvauksesta jää taiteilijalle.

Tehokkaasti ja kattavasti toimiva tekijänoikeusjärjestö on kaikkien taiteilijoiden etu. Tärkeää on myös se, että valvonta-alue, toisin sanoen ne teosten ja tekijänoikeuksien käyttötavat, joita Kuvasto taiteilijoidensa puolesta valvoo, on taiteilijoiden ja kuvan käyttäjien toimintaympäristöön nähden järkevästi rajattu. Oikeuksien yhteishallinnoinnin tulee aina olla perusteltua niin taiteilijoille kuin käyttäjillekin.

Monet tekijänoikeuskorvaukset ovat perusluonteeltaan sellaisia, ettei niitä käytännössä pystytä järjellisin kustannuksin välittämään käyttäjältä tekijälle muuten kuin keskitetysti järjestön kautta. Olisi valtavaa resurssien tuhlausta ja maksusuoritusten kannalta erinomaisen epävarmaa, jos esimerkiksi jokainen suomalainen taidekauppias ylläpitäisi omaa henkilökohtaista rekisteriään kaikista Suomessa elävistä ja alle 70-vuotta sitten edesmenneistä taiteilijoista, heidän perillisistään ja maksu- ja yhteystiedoistaan jälleenmyyntikorvausten tilittämiseksi. Valokopiokorvausten jakaminen kymmenien tai satojen tuhansien kopiokoneiden haltijoilta taiteilijoille olisi mielenkiintoinen operaatio ilman koordinoivaa organisaatiota. Teoskuvia käyttävä asiakas yleensä haluaa käyttölupia hankkiessaan varmuuden siitä, että lupa on kurantti eikä vahingossakaan käy niin, että jälkikäteen joku kolmas osapuoli tulee vaatimaan korvauksia luvattomasta käytöstä. Hyvin palveleva yhden luukun lupakauppa tekee käyttäjälle taiteilijakohtaisesta tinkimisestä epähoukuttelevan vaihtoehdon ja kaikki osapuolet hyötyvät.

Tekijänoikeusjärjestöllä on luonnollisesti myös taiteilijoiden ja heidän tekijänoikeuksiensa edunvalvojan, taiteen yleisiä arvoja puolustava roolinsa, joka jossain määrin muistuttaa palkansaajien ammattiyhdistysten tehtävää. Kuvastosta saa neuvoja tekijänoikeudellisiin kysymyksiin ja juridista apua riitatilanteissa. Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan lainsäädäntöön ja alan sopimuskäytäntöihin. Joskus korvausten välittäjän ja edunvalvojan roolit myös limittyvät toisiinsa käytännön toiminnassa – tästä hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa museonäyttelyiden näyttelykorvaus, jota Kuvasto on taiteilija-asiakkaidensa puolesta perinyt jo 16 vuotta. Ilman Kuvaston aktiivisuutta ei kyseinen korvaus varmaankaan olisi maan tapa tällä hetkellä. Laskun lähettäminen voi joskus olla hyvä ja yksinkertainen tapa muuttaa maailmaa.

Tulevaisuudessa haasteita kuva-alan tekijänoikeusrintamalla tulee varmasti riittämään. Kuluneen vuoden aikana olemme pohtineet kuvataiteilijoiden tekijänoikeusasemaa monesta eri näkökulmasta. Tekijänoikeuden rajoitussäännökset osuvat kohtuuttomasti juuri kuvataiteilijoihin eikä rajoitusten käytännön soveltaminen nykyisellään edistä kaikilta osin teosmarkkinoiden toimivuutta. Luovutettujen kuvataideteosten näyttämistä ei tällä hetkellä kompensoida millään tavalla. Luovan työn tekijälle tietenkin kuuluisi kohtuullinen korvaus siitä tekijänoikeudellisesta arvosta, jonka hän tuottaa julkiseen palveluun.

Kuvasto on pienen maan kuvataiteen tekijänoikeusjärjestö. Kuvaston taiteilijoilta saamansa mandaatin huolella hoitamisen ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että Kuvasto toiminnallaan joka vuosi ansaitsee koko kentän tuen ja voi siten toimia kuva-alan yhteisenä äänenä tekijänoikeusasioissa. Tämä edellyttää avointa ja keskinäisen luottamuksen hengessä käytävää keskustelua kaikkien alan järjestöjen kesken sekä jatkuvaa strategista valppautta tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutosten suhteen.

Jaakko Rustanius
Kuvaston hallituksen puheenjohtaja