Uutiset

Erik Enroth -palkinto kuvataiteilijoiden alueellista tasa-arvoa puolustaneelle Harri Hirvoselle

SKjL:n toiminnanjohtaja Harri Hirvonen. Kuva: Minna Soininen

Kuvasto on myöntänyt Erik Enroth -palkinnon Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton (SKjL) toiminnanjohtaja Harri Hirvoselle. Palkinto on tunnustus Hirvosen tekemästä laajasta maakuntatyöstä ja ansiokkaasta taiteilijoiden oikeuksien puolustamisesta.

SKjL:n toiminnanjohtajana Hirvonen on rakentanut kattavaa taideverkkoa koko Suomeen, ja hänen panoksensa on ollut merkittävää SKjL:n toimintaa kehitettäessä. Työssään Hirvonen on edistänyt valtakunnallisesti merkittävien näyttelyiden levittämistä. Hän on kouluttanut taiteilijajärjestöjä tekijänoikeuksista ja luonut mahdollisuuksia taiteilijoiden toimintaedellytysten parantamiseksi. Vaativa työ taiteen parissa on edellyttänyt sitkeyttä, huumoria ja joskus kyyneleitäkin.

“Erik Enroth -palkinnon saaminen on minulle erittäin suuri kunnia. Koen palkinnon sekä kiitoksena että kannustimena jatkaa ponnisteluja taiteilijoiden aseman ja oikeuksien parantamiseksi edelleen”, sanoo Harri Hirvonen.

”Kuvataiteilijoiden ammattikunta on varsin pieni, joten kaikkien taiteilijoiden yhteisten etujen ajaminen on ensiarvoisen tärkeää – riippumatta siitä missä taiteilija asuu tai mihin järjestöön hän kuuluu”, hän jatkaa.

Taidekentällä laajasti arvostettu Hirvonen on kampanjoinut alueellisen tasa-arvon puolesta ja myös maakunnallisen museoverkoston säilyttämisen puolesta. Viimeksi hän on puolustanut Riihimäen taidemuseon toiminnan turvaamista.

Taiteilijaseurojen ja taiteilijoiden tukija

Taidehistorioitsija, FM Harri Hirvonen (s. 1966) on toiminut vuodesta 2002 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtajana. SKjL on valtakunnallinen paikallisten taiteilijaseurojen kattojärjestö, johon kuuluu 52 yhdistystä.

Työssään Hirvonen on kohdannut kuvataiteilijan toimintaympäristön kaikessa monimuotoisuudessaan. Hän on ohjannut ja neuvonut sekä taiteilijaseuroja että niiden jäsentaiteilijoita moninaisissa ongelmatilanteissa, joita ovat aiheuttaneet muun muassa näyttely- ja taidelainaamosopimukset, teosmyynti, oikeudelliset kysymykset, yhdistysten säännöt, näyttelyiden järjestäminen, taiteilijan työttömyysturva sekä galleria- ja toimitilojen hallinta. Kiinnostus taiteilijan työhön ja asemaan juontaa opiskeluajan pyrkimyksestä auttaa ja neuvoa käytännössä taiteilijaseuroja näiden toiminnan kehittämisessä.

Kuvataidekentän lisäksi Hirvonen on toiminut arkisto- ja elokuva-alalla, jossa hän sai ensikosketuksensa nimenomaan tekijänoikeuskysymyksiin. Taiteilijoiden tekijänoikeudet ovat siitä lähtien olleet hänelle yksi tärkeistä, toimintaa ohjaavista tekijöistä. Hirvosen mukaan taiteilijoilla on oltava yhtäläinen oikeus työhön ja toimeentuloon kuten muillakin ammattiryhmillä. Tämä pitää sisällään myös kunnon korvauksen kuvataiteilijoille näyttelyn eteen tehdystä työstä ja teosten julkisesta esittämisestä.

Erik Enroth -muistopalkinto

Kuvasto on jakanut kuvataiteilija Erik Enrothin nimellä kulkevaa tunnustuspalkintoa vuodesta 2002. Palkinto myönnetään henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet taiteilijoiden oikeuksia ja tekijänoikeudellista asemaa. Tunnustus pitää sisällään kuvanveistäjä Erkki Kannoston suunnitteleman Erik Enroth -muistomitalin sekä 2 000 euron arvoisen rahapalkinnon.

Lue lisää: Erik Enroth -palkinto