Uutiset

Uusi tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2016-2017. Uusi neuvottelukunta jatkaa vuosina 2014-2015 toimineen neuvottelukunnan työtä.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi alan toimintaympäristön kehitystä ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa ja välittää tietoa tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén ja sihteerinä hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeri Grahn-Laasosta neuvottelukunnassa edustavat erityisavustajat Matias Marttinen ja Heikki Kuutti Uusitalo. Ministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja tekijänoikeusasioita hoitavat virkamiehet toimivat neuvottelukunnan asiantuntijoina. Kuvastoa neuvottelukunnassa edustaa toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Neuvottelukunnan jäsenet:

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen, Suomen Taiteilijaseura ry
Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty
Lakiasiainjohtaja Merja Karhapää, Sanoma Oyj
Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, Kuvasto ry
Toimitusjohtaja Tero Koistinen, Suomen Filmikamari ry
Johtaja Matti Lukkarila, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät
Tutkimusjohtaja Olli Pitkänen, IPR University Center
Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Suomen Näyttelijäliitto ry
Työehtoasiamies Sanna Nikula, Suomen Journalistiliitto ry
Johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto
Toiminnanjohtaja Kirsi Colliander, Tuotos ry
Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, Suomen Kirjailijaliitto ry
Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen, Electronic Frontier Finland ry EFFI
Lakiasiainjohtaja Katri Olmo, Yleisradio Oy
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry
Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, IFPI Finland ry
Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto
Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto ry
Toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry
Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry
Toiminnanjohtaja Jukka Asikainen, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Toimitusjohtaja Petri Aaltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Toiminnanjohtaja Karola Baran, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry
Yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, MTV Media Oy
Edunvalvontapäällikkö Jenni Kähkönen, Radiomedia ry
Musiikintekijä Markus Nordenstreng
Lakimies Sanna Haanpää, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Lakimies, VT Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari
Apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken

Ministeriöiden ja viranomaisten asiantuntijat

Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö
Viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö
Kaupallinen neuvos Maarit Nikkola, ulkoasiainministeriö
Hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö
Ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto