Uutiset

Sarjakuvantekijät ry Kuvaston uusi jäsenyhdistys

Sarjakuvantekijät ry on hyväksytty Kuvaston jäsenyhdistykseksi 1. tammikuuta 2016 alkaen. Kuvaston jäsenyhdistysten määrä kasvaa liittymisen myötä näin yhdeksään.

Sarjakuvantekijät ry on suomalaisten sarjakuva-ammattilaisten järjestö, joka on perustettu 1995. Yhdistys valvoo ja edistää alan tekijöiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä pyrkii toiminnallaan tukemaan sarjakuvan tunnettuutta. Jäseniä järjestöllä on 150, mikä on järjestön puheenjohtaja Timo Kokkilan mukaan melko kattava määrä Suomen kokoisessa maassa.

”Sarjakuva yhdistää tarinan ja kuvan ainutlaatuisella tavalla. Varsinkin monet nuoret sarjakuvantekijät ponnistavat kuvataiteesta ja ovat myös saaneet alan koulutusta. Kuvataiteen, kerronnallisen kuvan, kuvituksen, kirjallisuuden, sarjakuvan ja vaikkapa pilapiirroksen rajat ovat häilyviä, ja monet tekijät liikkuvat suvereenisti rajojen yli, ali ja ohitse”, kertoo Kokkila.

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin mukaan visuaalisen alan taiteilijoiden toiminta- ja ansaintamalleissa on kullakin alueella omat erityispiirteensä, mutta suhteessa tekijänoikeuksien perussystematiikkaan alan tekijät ovat pitkälti samassa asemassa. Tekijänoikeuksien merkitys visuaalisella alalla on myös pikemminkin kasvamassa kuin vähenemässä.

– Sarjakuvantekijöiden Kuvasto-jäsenyyden myötä visuaalisen alan yhteinen, tekijänoikeudellinen vaikuttavuus kasvaa, mikä luo pohjaa kuvantekijöiden aseman vahvistamiselle, sanoo Nilsson.

Timo Kokkilan mukaan Sarjakuvantekijät haluaa lähentää suhteita muihin taidejärjestöihin, lisätä vaikuttavuuttaan taidekentässä ja edistää yhteisiä päämääriä liittymällä Kuvastoon.

– Yhdessä meitä on enemmän, ja lokeroitumisen aika taiteessa on mennyt ohi jo kauan sitten, hän lisää.

Kuvaston jäsenyhdistyksiä entuudestaan ovat: Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Valokuvataiteilijoiden Liitto, MUU ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on edustajansa Kuvaston hallituksessa.