Uutiset

Kuvasto liittyi TTVK ry:n jäseneksi

Kuvasto on liittynyt Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) jäseneksi 1. tammikuuta 2016 alkaen.

TTVK tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa tekijänoikeudellista koulutusta ja valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia. Kuvaston lisäksi TTVK ry:n jäseniä ovat myös Suomen viisi muuta tekijänoikeusjärjestöä: Gramex, Kopiosto, Sanasto, Teosto ja Tuotos.

Kuvastossa ajankohta nähdään sopivana yhteistyön rakentamiselle TTVK:n kanssa, sillä visuaalisen alan ansaintamalleihin ja taiteilijoiden oikeusasemaan kohdistuu juuri nyt monia muutosvoimia. Jäsenyyden myötä Kuvasto ja TTVK tulevat tekemään yhteistyötä erityisesti kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen valvonnan tehostamisessa.

Kuvataiteen oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuslakiin perustuva oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynneistä. Kuvasto on toiminut jälleenmyyntikorvausta keräävänä järjestönä opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymispäätöksellä vuodesta 1995 lähtien.