Uutiset

Cupore: Uusia raportteja julkaistu Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) on julkaissut uusia pilottitutkimusraportteja kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien arviointia koskevassa hankkeessa. Vuonna 2009 käynnistyneessä arviointihankkeessa kehitetään menetelmiä tekijänoikeusjärjestelmien laaja-alaiseen arviointiin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2015 aikana hankkeessa on testattu arviointikehikkoon kuuluvia 37 indikaattoreita. Järjestelmän toimivuutta tutkittiin myös suuren yleisön näkökulmasta. Pilottitutkimusten aiheina olivat: tekijänoikeustietämys, tekijänoikeudella suojattujen teosten saatavuus, teosten luvaton käyttö ja mielipiteet tekijänoikeusjärjestelmästä. Muut pilottitutkimukset koskivat tekijänoikeusalojen kansantaloudellisia vaikutuksia, yhteishallinnointia, tekijänoikeudella suojattujen teosten jatkokäyttöä sekä oikeuksien toteutumisen valvontaa.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa arviointimenetelmiä poliittisen päätöksenteon tietopohjan parantamiseksi ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi. Tuoreet pilottitutkimusraportit on julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Seuraavat raportit julkaistaan tammikuussa 2016.

Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön tutkimustietoja sekä edistää keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta.

> Hankkeen sivut