Uutiset

CISAC: Visuaaliset taiteet työllistävät maailmanlaajuisesti eniten luovilla aloilla

CISACin ja UNESCOn teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan kulttuuri- ja luovien alojen tuotot kattavat kolme prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Alojen 2 250 miljardin dollarin liikevaihto on suurempi kuin tietoliikennepalveluiden liikevaihto, ja ne työllistävät 29,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti – enemmän kuin Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltojen autoteollisuus yhteensä.

Maailmanlaajuisten tuottojen perusteella (391 mrd. USD) visuaaliset taiteet edustavat toiseksi suurinta luovinta sektoria. Työpaikkojen määrään nähden (6,7 milj.) visuaaliset taiteet ovat merkittävin ala. Seuraavaksi eniten luovilla aloilla työllistävät musiikki (4 milj.) ja kirjat (3,7 milj.).

EY:n valmistelemassa selvityksessä Cultural Times – the First Global Map of Cultural and Creative Industries on analysoitu kulttuuri- ja luovien alojen taloudellista merkitystä 11 sektorilla. Kulttuuriteollisuuden alat ovat mainonta, arkkitehtuuri, kirjat, pelit, musiikki, elokuvat, sanoma- ja aikakauslehdet, esittävät taiteet, radio, televisio ja visuaaliset taiteet. Näistä televisio edustaa suurinta sektoria 477 miljardin dollarin tuotollaan. Kulttuuriteollisuuden aloja tarkastellaan selvityksessä myös alueittain. Merkittävin alue sekä tuottojen että työntekijämäärän mukaan on Aasian ja Tyynenmeren alue Euroopan ollessa toiseksi merkittävin. Selvitys julkaistiin joulukuun alussa.

Kuvasto on tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISACin jäsen.

Lähde: Cultural Times – the First Global Map of Cultural and Creative Industries