Uutiset

Suomalaisten myönteisyys tekijänoikeuskorvauksia ja -järjestöjä kohtaan lisääntynyt

Kuva: Lyhty

Tuoreimman Tekijänoikeusbarometrin mukaan kansalaisten suuri enemmistö suhtautuu tekijänoikeuksiin ja -järjestöihin myönteisesti sekä pitää niitä tarpeellisina. Mielikuva järjestöistä ja tekijänoikeuksista on kehittynyt positiiviseen suuntaan trendinomaisesti viiden vuoden aikana.

Tutkimukseen vastanneista  71 prosenttia on sitä mieltä, että järjestöt ovat oikealla asialla, ja vastaavasti 70 prosenttia kertoo niiden olevan tarpeellisia. Valtaosa suomalaisista (78 %) on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat kotimaiselle kulttuurille hyväksi. Lähes yhtä moni (72 %) pitää niitä merkittävänä lisätulona taiteilijoille. Yli puolet vastaajista (64 %) on myös sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein. Vastakkaista mieltä on alle kymmenen prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemä tutkimus toteutettiin Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty -projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15-79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimushaastattelut suoritettiin touko-kesäkuun vaihteen Onnibus-kierroksella, ja sitä varten haastateltiin 992 henkilöä.

Kuvasto on Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhdyn jäsen.

g1 g2 g3 g4-1 g5 g6 g4