Uutiset

Kuvaston lausunto yhteishallinnoinnista OKM:lle

Kuvasto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esityksessä ehdotetaan lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamista.

Kuvaston mukaan yhteishallinnointia koskevan lakiluonnoksen ja sen perustana olevan EU-direktiivin tavoitteet ovat kannatettavia. Avoimuus, tehokkuus ja luotettavuus ovat suomalaisen yhteishallinnon peruslähtökohtia. Niiden edistäminen myös lainsäädännön tuella on kannatettavaa.

Lakiluonnoksen myönteisiä asioita ovat muun muassa:

  • Laki vahvistaa tekijöiden itsemääräämisoikeutta sekä mahdollistaa toiminnan yhdistysmuodossa
  • Laki tunnustaa sopimusvapauden yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan perustaksi
  • Laki ei koske sopimuslisenssiä eikä yksityistä kopiointia koskevaa sopivaa hyvitystä
  • Säännös kokeellisesta lisensioinnista edesauttaa järjestöjä palvelemaan paremmin teosten käyttäjiä

Lakiluonnoksessa kehitettäviä ja muutettavia asioita ovat:

  • Laki koskee Euroopan Unioniin sijoittuneita palveluntarjoajia. Sen tulisi koskea kaikkia palveluntarjoajia.
  • Tarkennuksia yksittäisiin säännöksiin sekä eräitä järjestyskysymyksiä, kuten: Toimitus- tai toiminnanjohtajan valinta hallituksen tehtäväksi yleiskokouksen sijaan, järjestön tiedotusvelvollisuuteen tarvitaan tekijän intressiin suhteutettua harkintavaltaa, osa hyvin yksityiskohtaisista säännöksistä voitaisiin siirtää asetukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.9. toimitettu lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan ja kommentteineen täällä.